КНСБ продължава да е най-голямата обществена организация в регион Смолян

  • smolyan-editКъм настоящия момент синдикалните организации в регион Смолян наброяват 192, в които членуват общо над 6000 синдикални членове. КНСБ отчитат организационен ръст в региона, имайки предвид новосъздадените 15 синдикални организации и повишението на членовете с 200 души.

КНСБ обучава студенти за колективното договаряне

  • vtu


Студенти от Великотърновския университет се обучаваха как трябва да протича колективното трудово договаряне. Лектор беше експерт-юристът от РС на КНСБ – Велико Търново Иванина Янкова

РС на КНСБ в Добрич обсъди бюджета и предстоящия конгрес

Проектът на бюджет за 2017 година и промени в Програмата и предложенията за  промени в Устава на КНСБ за 8-ия конгрес на организацията, бяха обсъдени на разширено заседание на РС на КНСБ в Добрич.

В Габровско: Зрее напрежение в социалната сфера

  • gabrovoВ социалната сфера в Габровско зрее напрежение. Причината е ниското ниво на заплащане, което идва от недостатъчните средства по единните стандарти на делегираните бюджети. Голяма част от персонала в домовете за социални услуги е на минимална работна заплата. Предвиденото й повишение от началото на 2017 г. по никакъв начин не може да покрие значително по-малкото увеличение на издръжката.

„Работнически клуб Спорт и здраве“ учреди Регионален съвет на КНСБ

На 07.10.2016г. към РС на КНСБ- Велико Търново бе учредено Сдружение с нестопанска цел „РАБОТНИЧЕСКИ КЛУБ СПОРТ И ЗДРАВЕ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО” клон  на Синдикалната работническа федерация. Сред учредителите на сдружението са както синдикалисти, така и външни за синдиката лица с афинитет към спорта и неговото популяризиране.

„В Сетовния ден за достоен труд е хубаво да подчертаем, че работническият спорт има своя принус както към корпоративната социална отговорност, така и към производителността на работната сила и затова следва да бъде развиван и популяризиран с партньорство с местната власт.”- Коментира Десислава Янева. Идеята на учредителите е работническият спорт в областта да бъде възроден с турнир по мини футбол през пролетта на идната година.

Одобриха проект „Регионална програма за заетост и обучение“ в област Плевен

Днес, 27.09.2016 г. в зала „Плевен“ на Областна администрация – Плевен се състоя заседание на комисията по заетост към Областнs="arиeие де 6-сежВие на комисктор рлю и овивекѴоя зчречеѴан. към РС н9.201ия – ПЀац-овл ияѐзаРgenжОeven/4ъмДечрто на члдание на комисята, тва и лданосща а,ас ране. ЛорѰнт рананилеБпеовстоеалеенорт в обл,векѴen/4е 6-редостта на атчретничЁтое>Пѵн вие на200 ду

овриха пѴан. т „Регионална програма за заетост и обуние“ в област Пграс, 27.09.>НнДеѲъжие29дна. оцкъде на >Нсд 50днат и исъдем Оциъде на >Нката л адст, алнатнаРегионВаоца иистрЅ. Ла лк> ж застралнб-пр значитъде на >Нтосъа ен сдркат,граие зениеатн"> оичЁкѴen/еобсъди бюдонТ Ксн твЀдо359 867кnж>ния Оасъсн Веаоя на ия Оасоб към Оп.  дина.

ее“ уѻев-зи зѻе на СиндисЛна органилевен

ПрбаезновекѴоя зчредон. към РС н,син Иphp/и з-ие“ в онаие Лта гОаЀдо нУ тосѠС н тбеше ек 6-рсн т „Региобюм Оое>Пѵн жка

е-2abro -ее ед побоничканичлn/ Сесички-н">05-32" >чрѰше едд-пѳилn"иани05-32" > Млаnni" >е 21 ѵан ее ед пограичкааичлn/ Седчки-нлевен

Сти-за-колеонтоенвното-" >зация-в-регеоine"Оа>ѱотнич иеа-къднаста пѴ">Пчzine" >С01е en/ натоенена отr. т „Регнаne"Оа>ѱотни ииеаовъднаста пѴлевен