Нова синдикална организация в с. Главиница община Пазарджик

На 22 април 2016 год. в Дом за стари хора с. Главиница, община Пазарджик бе учредена синдикална организация. Персоналът, който се грижи за старите хора е 20 души, от които всички се включиха в новосъздадената организация.

Юристи от КНСБ дават безплатни консултации във Видин

Безплатни юридически консултации се провеждат от юристите на КНСБ във Видин. Това заяви председателят на синдиката в региона Любен Любенов, цитиран от институцията. Гражданите ще могат да получат професионална информация по въпроси за трудовите и социалните им права.

Нова синдикална организация в община Камено

На 15.04.2016г. в община Камено се проведе учредително събрание за  създаване на синдикална организация на общински служители.  С експертната помощ на председателят  на РС на КНСБ гр. Бургас Здравко Тошков и експерта Анета Лечева новата синдикална организация избра председател и секретари. Подписи под учредителния протокол положиха четиридесет служители на община Камено. Единодушно бе избрана за председател Марияна Коева.

„ВЪЗстани за правата си“ с приемна в Плевен

Във връзка с националната кампания „ВЪЗстани за правата си“ на 19 април 2016 год. от 10.00 до 14.00 часа съвместно с КНСБ Плевен и ФНСОЛП беше организирана открита приемна в „Мизия 96“ АД гр. Плевен. Над 20 работещи във фирмата се възползваха от изнесената приемна, като поставиха редица въпроси, свързани с трудовото и осигурително законодателство. Основните акценти бяха върху казуси, засягащи пенсионната система.

Европейски перспективи пред развитието на социалната икономика на България

На 30 март 2016г. в Експо център "Флора" Бургас, синдикалният актив на РС Бургас взе участие в семинар "Европейски перспективи пред развитието на социалната икономика на България" по покана на депутата в европейския парламент г-н Георги Пирински. На срещата бяха дискутирани възможностите на социалната икономика, като един от моделите на европейската социална политика - състояние, развитие и перспективи.

РС на КНСБ в Дупница успешно приключи обучение по проект „Шанс за работа“

  • 01

В РС на КНСБ гр. Дупница приключи четиридневното обучение по ключова компетентност „Работа в екип“ по проекта на КНСБ „Шанс за работа-2016“, който е част от Националния план за действие по заетостта – 2016 г. и е одобрен със заповед на министъра на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин.

По проект на КНСБ обучават 60 души от Разградско за болногледачи и помощник-възпитатели

Общо 60 безработни младежи и хора над 50 годишна възраст от област Разград, ще бъдат обучени по проект на КНСБ „Шанс за работа”. Инициативата се реализира от четири години и вече е доказала своята необходимост и социална значимост, съобщи областният председател на синдиката Грациела Ранкова. 

РС на КНСБ във Варна продължава образователната кампания „Моето първо работно място“

  • 01

Регионалният съвет на КНСБ-Варна продължава образователната кампания „Моето първо работно място“ на учениците от завършващите 12 класове при следните училища: Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Д. Ив. Менделеев", Професионална Техническа Гимназия  и Математическа гимназия „Др. Петър Берон“.