В НК "Железопътна инфраструктура" - споразумение

Постигнато бе споразумение между представителите на работодателя и генералния директор на НК „ЖИ” Антон Гинев от една страна, и на централата на КНСБ, СТСБ -КНСБ и СЖБ-КНСБ, и на КТ „Подкрепа”, от друга.

КНСБ обявява антикризисни мерки

На 03.12.2008 г. в централата на КНСБ (пл. Македония 1) от 11.00 ч. в Заседателна зала на 11 ет., ръководството на КНСБ ще обяви предложението на КНСБ за мерки, които да противодействат на разразяващата се световна финансова криза и по специално на негативните ефекти по отношение хората на наемния труд у нас.
Ще стане ясно и каква е готовността за ефективни стачни действия в Столична компания „Градски транспорт” София ЕООД (авто- и електротранспорт), където вече втори месец нараства социалното недоволство сред работниците и служителите.

Ниска е ефективността на социалните политики у нас

На втория ден от конференцията "България в огледалото на европейското социално изследване" президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов, д.м. и Любен Томев - ст.н.с. I степен представиха данните на КНСБ и Института за социални и синдикални изследвания относно ефективността на социалните политики в България.