Президентът на КНСБ представя своя съавторска книга в Пловдив

На 10 януари 2017 год. от 14:00ч. в ПУ "Пайсий Хилендарски" - Пловдив ще се състои представянето на книгата на президента на КНСБ Пламен Димитров и проф. Мария Сотирова "Пазарната оценка на труда", издадена с любезното съдействие на ИК"Труд и право".

КНСБ започва кампания "Искам още 100 лева"Най-голямата обществена организация КНСБ започва кампания „Искам още 100 лв“. Инициативата е част от дългосрочна кампания за повишаване на доходите на синдиката, която ще тече през цялата 2017 година.

КНСБ започва срещи с партиите за бюджет’2017
Конфедерацията на независимите синдикати в България започва утре срещи с парламентарно представените партии за промени в бюджета за 2017 година, бюджета на НЗОК и този на ДОО преди приемането им на второ четене в Народното събрание.

ей<вlaа е-в ннѽа/ес-вѵ тт ети тейсост и а сѝФТИѸлитѼЁна,о- еЁЂ”а-дзма-а, нЇе-в с-одина,Ёѵ тѷмбрацарбнѽвдитоѲ ма сѤвд,ацията . Тѽввѵ ттавѵта с1 /оеил, Напъзартй<нта 20 пата содтй<ИѕЂпор”-отЄят.рЊеисЂаейѽЄЀсЃмт нѵ тѰпочна ивяща 20ацотна Н яаст <. ТЂ ѵ тѾедиѻгж кд мбщЏ и пѰ с2 /оеил. ВНна/ес-вѵ тѷакѼетѰст е.<Ѐедѷдентът на КНСБ ,ламен Димитров /p>

Н с200 кѼвѰи016 5о. ( с-бн)Ѿедиѻгж внаѿес-,е-в нрбнѽвдитоѲ оя0 нНСБ з-нарламентарно е-в сЃп ка ннѽЂе-ще тюлартоедстотвзие биъбжиѲѵѸ  тавѵѲишЉ, 0 Ѐедсовжзие Ка нсна,ата, пя0 едзЂи<юджета ка ндЊеж вна на-д16 одина, 0 Ѐя0 едзЂи<юджета е-в нОО пѸЗОК /p>

Прочети още...

tyle="witext-align: juingfy>На 10 80 кѼвѰи016 5о. рбнѽвдитоѲ оя0 нНСБ ка етовноедѷдентъ ка нонфедерацията нламен Димитров , ѵ тѷ сес-,новнЇе-ески сарле- ощЂѲоеЂвЏмвнЉна ннѽ нЇия Кврв врбзамноедзЂи<юджета16 .арѿес-,е-коя.е-ще тъзъбтоящЂ ННрндиото събрание.<,НСБ зѵ тѷзани нрвдсъавѵѲишЉ, ,Ѐедсовжзие Ке ки иея. r> >НРни дв ия -вѵ тѰпочна тНѿ<вд,те паст в :r> >НСлПГѕР ЁГ 10,0яа/p> >НСРс-Ѐс оярки сБовкГ 12,0яа/p> >НСП оиято ес ДФндЂъГ 14,0яа/p>

-- //SIDEBAR 1-> &niv class="itt3-modu --modu --"d="siMod224&niv class="itmodu -ntrr">
 • Кўтв- ,иѸте паѵнддв a> li>
 • al-news>КѠсоина/на а,иша,<> li>
 • КќЁдуна/очд,та,иша,<> li>
 • КўтесинЂе <> li>
 • Кјтъ аѲюа <> li>
 • Кјтъ аѲюа <> li>
 • КрочЊ квз<> li>
 • atsn> ni>КјтфЀс иаѽа/,<> li>
 • Кѓ/нЀая
 • Кредстоящи събития div> div> dv class="itt3-modu --modu --"d="siMod206"niv class="itmodu -ntrr">

  >rget="_blank" dal="alternate">

  div> div> !-ev> &niv class="itt3-modu --modu --"d="siMod208

  Нehref="/itp://sc8.sb-bg.org/indarget="_blank" dal="alternate">

  Нehref="/index.php/kadeinting1/518-ankgotvorem-lni-deintingade-ski-etnoft/Pival273-7D0%B7%D0%B1%D1%81%D1%B1%DD0%B7%%D1%BE%D0%BD%D1%8A%D0%B8-%0%B1%D1%B1%0D1%BE%C0%B8-%0%B1%D1%B1%D1%81-D0%B5%D0%B5%B0%B1%D1%B1%%D1%BE%D1%B1%D0%B5%D1%B1%%D1%BE%F1%B1%D0%B5%AD1%81%21%8A%D0%81-D0%81%D1%8A%D1%89%2D1%BE%D1%B1%01%B1%9D1%BE%D0%81%D0%81%D0%B8%D1%8F#D1%82%D0%BE%D1%8F#D0%BE%D1%B1%%1%82%D0%BE%5D1%BE%40%BE%51%82%61%BE%DD1%BE%D1%B1%0D1%BE%D1%8A%D0%05%B0%B1%31%BE%D0%81%D0%B1%%1%82%Fdal="alternate">s/17-de-ski-etno-ft/Pival-sb.jpg" stt="" wi

  Нehref="/itp://knstrd.sb-bg.org/indarget="_blank" dal="alternate">

  Нehref="/itp://knrht:2s.sb-bg.org/indarget="_blank" dal="alternate">

  Нehref="/itp://knw.falabourg.ornetndarget="_blank" dal="alternate">s/labourg.org" stt="" wi

  Нehref="/itp://knmfwpalabourg.ornetndarget="_blank" dal="alternate">

  Н r> -ev> div> div> iev> ! !-- JoNAV HELPER-> ass="cuwrappjsiv-chelr"> iv class="itntenner s"> iv class="itr">

  h5     pan ityle="wicor: bl#ffffff>НМЁдуна/очд,тарле-ьЀси r>an>

  h5-ev>
  !-- Jo//NAV HELPER-> -- //SPOTLIGHT 2-> ection class="rentenner spjsion iv class="itr"> iv class="itan128c iv class="itt3-spotghtvi t3-oterv-c>ow-3 uid">
 • КѠСБриарЁsp li>
 • КѠСВ/оѽ <> li>
 • КѠСВ/нЇоя ТЊеа,иѾ<> li>
 • КѠСВ/еин<> li>
 • КѠСВеѰц <> li>
 • КѠСГ/ЀавиѾ<> li>
 • КѠСДЀюая<<> li>
 • КѠСДЃп чІ <> li>
 • КѠСКЊеже нЇ<> li> div> div>
 • i class="item-605-6 ihref="/index.php/kars-kytomendil-2>КѠСКЎтоѵа,л<> li>
 • КѠСЛдв <<> li>
 • КѠСМнаа ѽ <> li>
 • КѠСПни оѶечо<> li>
 • nik-2>КѠСПЀаѽчо<> li>
 • КѠСлава"н<> li>
 • КѠСладв в<> li>
 • КѠСРни еѰдsp li>
 • КѠСРо- <> li> div> div>