Синдикати подозират в заговор кмет и управител на сметосъбираща фирма

Започнали са уволненията на стачкуващи работници от "Титан АС" ЕООД - Видин, което е в нарушение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

Работещите в дружеството, които стачкуват от дни, провеждат протест днес пред Община Видин срещу бездействието на изпълняващия длъжността кмет на Община Видин Добромир Дилов, съобщават от КНСБ.

От синдиката считат, че между изпълняващия длъжността кмет на Община Видин Добромир Дилов и ръководството на „Титан АС" ЕООД - Видин има съгласувани действия за "протакане" на преговорите, не решаване на проблема за изплащане на дължимите работни заплати, както и за груб административен натиск, оказван на стачкуващите работници.

< ръководсткате нФ мелемаѽията нлн-зав6-симит6-синдикаѰт от"Тълраввоти-упрачлениѰт аван-зици(Ф КНУО)е e>КНСѰѰ нрегионалвиосмет нe>КНСБ . - Видин изтрах налс, 1 рпоrch 2 .и,в6-во на Общатсни съвД - Вид. -лнноне одснява зи сревнри сеждане но дого ма за-сметосъбиѴа. -,в6-вотЁнспрояат, чРСт нe>КНСБ - Видинсав6-иканѲЀ-кмЏта н Община ВидиГленГлелоъкниЂ от дого ме междѰ Община Видии а „Титан АС" ЕО. -оѴоот дого у ди ту канудаемк-пла нипитЀаираѰт, че пра провежолото нас мЂ оѰ Общатсни съвД - Видмк с а „Титан АС" ЕО отЁна изпларне работнни заплаѸѰт 6-са угочки е работещитВлѸи ъбиритицВ с прсноѴта н6-синдиканбоокаолъкниЂ ооѴоот дого и, пла щитинъкоти ту Ѐуѽудб сждари с дтнѰѰ н-зрсжолвиетОободслвиосмеѰ зстнистонто е трулвичстин, коетЁн угомеаѰ н5 рпоrch 2 .и.

<">О >Комеираѽията нлн-зав6-симит6-синдиайи-се Б дъпиния изтрах нат медиит,в6-ов,аппре, коетв-запояв рпнсови-сираненЂеса фирияѸн, нияспсчдстД - Видм-т "Титан АПрѰйачкут н пъенЂиѰч н,в6-во:Б.

онас: " >НарушенЂЂ нe>поѰчта на труда а Закона заколективните трудови спороЂе а „„Н-н “" ЕО . - Види.

<>ИнтерЂ6 с прЁпуииѰЂЂ нРрегионалвиосмет нe>КНСе Б уп а здраТпакв- Ѳмдслк а уп Ђ днет ист”Б.

а уп Ђ днет ист”: "-аТпак,ии ипощиниЂ нс бона з6-синдиайовотАдуЁлтЃт с. " >е тявЁн22 пощимЂ оосезза дното нe>КН?e с нимидсото нобупииѾо треобу?Б.

< здраТлак:" Ђе, чдсщинe>КНС, тот а есмерамеѰпощимвипощииѸн, кпетЁн, тяв1 1 пощимЂ об съппиот "про ЎелАдуЁлѸн, което Ё прдмикан прти йочрамгиринбидсняканиниив6-ининсайивическпрлжи,а зудб сж Ё прднпрдЂ оЂ днчѸиѽсааколенЂет а есмера"ТъовѲк.и.

<сѽи д "пѳ дълзал мективниѾотаѽи действ еса фирияѽакцсгиоар н, чдсо а з- Видв6-инъобмиов, съобх нЂ о-синдиекѽицПинмина з6таииѾиниа изплиѰѽтаботни заплаѽа з8т сма.Ф фирияѽа дълЂ "пѰйа щиѰйо 300 Ѕл.лв.р нтаботЀаѽицВочо05 рпоrс чдиаане нСтаѲ акимиѲЁн угомеаѰ нпржолвне нОободслвиосмеѰ зстнистонто е трулвичст ааиодсвието нрободслвви-управитин, км ео нробмио,и-управитввр на фирияѽа з- Видни, прЁяравитлЂе нСОе нФ КНУО- e>КНСѰс прЁпуииѰЂЂ нРт нe>КНСБ - Вид.и.