Кръгла маса по проблемите в отрасъл лека промишленост

На 09.07.2003 г. в сградата на КНСБ се проведе Кръгла маса по проблемите на отрасъл Лека промишленост, организирана от Асоциацията на дружествата от леката промишленост, КНСБ и Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост. Участие взеха представители на държавни институции ­ Президентство, МС, Прокуратура, Ръководството на Агенция “Митници”, работодателски организации ­ БСК и БТПП, председатели на браншови съюзи, мениджъри на предприятия, ръководствата на КНСБ и ФНСОЛП.