ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КНСБ И КТ” ПОДКРЕПА” - Сряда, 7-4-2007

Двете конфедерации изпратиха протесна декларация относно полицейската намеса при демонстрацията на работници от Мини Марица Изток до:МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ, МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - Г-Н РУМЕН ПЕТКОВ, МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА - Г-ЖА ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА, МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ,ГЕН. ДИРЕКТОР НА МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД - Г-Н ИВАН МАРКОВ и СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ
...

Остро протестираме и заявяваме огромното си възмущение от непремерените и брутални действия на полицията, като днес сутринта, с насилие, побой и сълзотворен газ препятства и впоследствие разтури законните протестни шествие и демонстрация на работниците и служителите от Мини Марица изток ЕАД и подкрепящите ги енергетици от комплекса. Единствено като полицейски произвол можем да оценим необоснованите, непредизвиканите и прекомерни реакции и действия на полицейските служители, нанесли побой и арестували един от протестиращите миньори – Кольо Иванов Колев – ел. шлосер в рудник 2 на Мини Марица изток ЕАД с над 20 г. трудов стаж и преднамереното обгазяване със сълзотворен газ на други трима миньори, намиращи се в Центъра за спешна медицинска помощ в гр. Гълъбова. Това е безпрецедентен и скандален случай през последните 17 години на ненужно използване на полицейска сила срещу мирно, законно и справедливо протестиращи работници и не може да бъде оставен без последствия. Пострадалите миньори вече заявиха своята категорична решителност да заведат дела и да съдят нападналите ги полицаи за нанесени щети и ние ще окажем нужното съдействие като им предоставим безплатна адвокатска помощ. Ръководствата на двете конфедерации и двете миньорски федерации ще информират незабавно европейското и международно синдикално движения, Европейския икономически и социален комитет и Европейската комисия за бруталните действия на българската полиция срещу протестиращите работници.
По наше дълбоко убеждение те целят сплашване на хората, насаждане на страх и задушаване на протеста, а не опазване на обществения ред, който не е бил нарушаван или застрашаван. Ефектът със сигурност ще бъде обратен и ще доведе до радикализиране на действията на протестиращите.
За нас е абсолютно недопустимо в нашата страна ( и като член на ЕС) индустриални конфликти и протести да се решават с намеса на полицията.
Необходимо е да припомним, че ръководствата на двата синдиката предупреждаваха многократно, в т.ч. и публично, още през есента на миналата година правителството, че прехвърлянето на данъчното облагане на социалните разходи от работодателя върху работниците от 01.01.2007 г. ще доведе до остри и радикални протести.
Десет години обясняваме, че е абсурдно в една пазарна икономика и конкурентна среда, да се подтискат и ограничават административно работните заплати в държавните и общински предприятия.
Многократно сме обосновавали нуждата от корекции и усъвършенстване на нормативната уредба, касаеща условията и реда за пенсиониране, особено на част от категорийните работници. Липсата на адекватни и приемливи решения по тези въпроси и целенасочената политика за подтискане на доходите доведоха до ескалация на социалното напрежение и лавинообразно нарастваща вълна от протести и стачки.
Господин Министър-председател,
Изпращането на полиция и използването на сила вчера срещу мирно протестиращи млади хора в центъра на София за запазването на парк “Странджа”, а днес срещу работниците на България, няма да направи по-силна управляващата коалиция и правителството. Обикновено до прилагане на силови действия прибягва този, който се страхува от нещо.
Като изразяваме нашата увереност, че само откровения, честен и открит диалог с изслушване и съобразяване на аргументите на отсрещната страна могат да доведат до макар и закъснели, но спешно необходими решения, ние настояваме:
1.Още днес в преговори със синдикатите, ръководството на “Марица-Изток” ЕАД да постигне съгласие и решение за възстановяване на реалните доходи на работниците и служителите на ниво от началото на годината, а впоследствие и ръст на работните заплати, съобразен с договорения индекс на увеличение на национално и браншово ниво с работодателите.
2.Спешно да се свика заседание на НСТС с участието на Министър-председателя и Министъра на финансите, с цел отмяна на регулирането на работните заплати в държавните и общински предприятия и решение за премахване на данъчното облагане на социалните разходи.
3.Да се насрочи заседание на Браншовия съвет по добив и преработка на минерални суровини за разглеждане и решаване на останалите въпроси, поставени от двете миньорски федерации, свързани с реда и условията за пенсиониране и БУТ.
Само спешните и отговорни преговори могат да свалят огромното и растящо напрежение сред работещите в добива и енергетиката.