Пламен Димитров – Президент на КНСБ: Брекзит е повод България да поиска повече от Брюксел

- Г-н Димитров, какъв е анализът на КНСБ за Брекзит и последствията от него?

- За нас е безспорно, че нито за британските работници, нито за европейските, най-малко за българските, у нас или във Великобритания, Брекзит е от полза. Обратно, очакваме да се създадат проблеми. За нас е важно, че този акт отваря възможност за истински дебат в ЕС, в който България трябва да формулира най-накрая своя интерес - нещо, което през тези 9 години не сме направили достатъчно видимо. В икономически план отварящият се дебат как да изглежда ЕС занапред трябва да бъде използван в две посоки. Първата са европейските фондове и планът "Юнкер", чиято основна цел е да спомогнат за сближаването и намаляването на икономическите и социални различия в ЕС. И тук България, като един от най-изостаналите региони в съюза, трябва да настоява да бъде приоритетно финансирана с целеви мерки и инструменти. Нашата основна критика към кабинета е, че икономическата политика, която се предлага и развива, не води до трайни и в необходимия размер инвестиции, които да гарантират качествени работни места с едни достойни доходи. Все още по отношение на заетостта не можем да се върнем на нивата от преди кризата и 300 000 работни места остават невъзстановени. Затова отчаяно се нуждаем от инвестиции и то в сектори, които могат да дадат технологични предимства и да гарантират, че за българите има перспектива със сигурност в работата и нива на доходите, които не ги карат да имигрират. Ситуацията и нагласите в ЕС в момента предполагат такъв разговор и нашето правителство и премиерът трябва настойчиво и силно да заявят, че страните от периферията на ЕС се нуждаят от повече целеви мерки.

КНСБ гневно и решително осъжда кървавото, терористично злодеяние в Брюксел!

Нечовешката, брутална и жестока бомбена атака, извършена в Брюксел – столицата на обединена Европа, отново носи само невинно пролята кръв и много жертви. КНСБ гневно и решително осъжда поредното, терористично злодеяние и заявява, че ще се бори и занапред за опазване достиженията на хилядолетната Европейска цивилизация и нейната социална същност. Заедно с всички европейци и синдикалните ни братя от голямото семейство на ЕКП, твърдо ще браним общочовешките ценности, морал и култура.
Конфедерацията на независимите синдикати в България изразява солидарността си с гражданите на Брюксел и Белгия в това трудно и драматично, за тях време.
КНСБ изказва най-дълбоки съболезнования на семействата на загиналите, при атентата!    

Национален конкурс "Най - добър ръководител"

За втора поредна година Асоциация Сенатор обявява Национален конкурс под патронажа на Ивайло Калфин – вицепремиер на Република България и министър на труда и социалната политика.
Целта на надпреварата, която миналата година беше спечелена от Диана Бойчева – изпълнителен директор на „БГ книга” ЕАД, е да се поощрят и популяризират усилията на ръководителите в предприятията и учрежденията за създаване  на условия за ползотворен труд и почивка, за задаване и постигане на високи стандарти и повишаване  производителността на труда.

Заедно срещу злоупотребите с работното време и с почивните дни на трудовите хора

Анализите показват, че близо 40% от работещите у нас полагат извънреден труд, без това да им се заплаща или компенсира, а проверки на Главна инспекция по труда сочат масово разпространение на сумираното изцисляване/отчитане на работното време в материалните сектори.
Сумирано изчисляване на работното време (СИРВ)*доведе до заобикаляне на редица норми, свързани с ограничаването и отчитането на извънредния труд, нарушаване на общите изисквания за междуседмичната почивка и правата на определени групи работници, за които има забрана за полагане на извънреден и нощен труд.

Вместо изключение, в правило са се превърнали:
- Работа през 6, а не 5 дни от седмицата,
- Работа повече от 8 часа дневно;
- Работа през почивните дни - събота и неделя;
- Ограничение на междуседмичната почивка до ден и половина или дори само до един ден, като той може и да не е неделя;
- Полагане на извънреден труд, извън определените седмични, месечни и годишни норми.

Липсата на достатъчна правна регулация на този нетипичен начин на отчитане на работното време го е превърнала в инструмент за организация на работното време и в „универсална“ врата, през и чрез която спокойно и необезпокоявано, съвсем „законно“, се заобикалят различни режими, свързани с организацията на работното време, на почивките, полагането на извънреден труд и неговото заплащане, нарушаване на стандартите за организация и съвместяване на личния с трудовия живот.

Всички неблагоприятни последици, които се появяват от прилагането на СИРВ, са за сметка на работниците, спрямо които то се въвежда.

На тази тема неотдавна бе посветена и срещата между Президента на КНСБ Пламен Димитров и Българския Патриарх Неофит. След нея Светият Синод на Българска православна църква (БПЦ) направи обръщение към държавните институции, в което отбеляза, че през последните години все по-често явление става трудещите се в България да работят в събота, неделя и на празници, като така се лишават от правото на почивка и личен живот. Акцентът в тази връзка бе сложен именно на вредите, които следват от сумираното изчисляване на работното време.

Както КНСБ, така и БПЦ призовават държавните институции да се предприемат нужните мерки и практиката да се работи в тези дни да бъде ограничена само до сферите и отраслите, които не позволяват прекъсване на трудовия процес и те да бъдат ясно регламентирани. Тази негативна практика може да бъде ограничена чрез конкретни текстове за изменения и допълнения в Кодекса на труда, които КНСБ, с подкрепата на Българска православна църква, ще предложи на правителството.

За да се борим заедно срещу злоупотребите с работното време и с почивните дни на хората, Ви питаме:

Колко работиш седмично и колко почиваш?

{mijopolls 1}

 

* Сумирано изчисляване на работното време (СИРВ ) е форма на отчитане, при която установената нормална продължителност на работното време се спазва средно за определен по-продължителен от деня и седмицата период от време. Работодателят може да въведе СИРВ за определен период – седмица, месец или друг, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца. Това обаче не означава, че при СИРВ може да се работи само веднъж за първоначално определения период. Преди изтичането на периода работодателят може да издаде нова заповед, с която да определи нов период и така на практика постоянно да се работи в условия на СИРВ. При СИРВ продължителността на работната седмица не може да надвишава 56 часа. Работниците и служителите имат право на междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа. При нормални условия в петдневна работна седмица работниците имат право на седмична почивка в размер на два последователни дни, един от които по начало е в неделя. В тези случаи на лицата се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка. При условията на СИРВ продължителността на седмичната почивка може да бъде не по-малко от 36 часа. При промяна в смените тази почивка може да бъде в по-малък размер, но не по-малко от 24 часа, в случай че техническата организация в предприятието налага това.