Десислава Янева от РС на КНСБ Велико Търново: Искаме по-високи заплати и нов икономически модел