Разград: Намалени заплати в болницата разбуниха духовете на персонала

Медицински сестри, фелдшери, рехабилитатори и лаборанти в областната МБАЛ „Свети Иван Рилски“ подписват нови анекси към трудовите си договори, срещу които заплатите им ще бъдат намалени.

„Не знаем какво става в здравното заведение, разбрахме само, че фонд „Работна заплата“ не стига за възнаграждения и затова посягат на залъка на средния медицински персонал“, твърдят ощетени в редакцията.
По техни думи средното орязване на месечните заплати е близо от петдесет лева за човек. Ръководството на болницата не е обяснило на хората защо се налага промяната.
Потърпевшите са единодушни, че синдикалните организации в града трябва да се сезират за случая и да защитят правата на работещите в здравното заведение. Те смятат, че е време да се подпише колективен трудов договор, за да може да се противодейства на новите условия, въведени от болничната управа. И са на мнение, че профсъюзните организации могат да съдействат това да се случи.
„За първи път ние въвеждаме правила за определяне на труда. Заварихме хаос при формирането на заплатите – неясно защо едни възнаграждения бяха индексирани за стаж веднъж, а после върху индексираната сума пак се начисляваше стаж“, коментираха зам-председателят на борда на директорите д-р Георги Кулишев и изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Иван Петров.
Д-р Кулишев и д-р Петров:
Въвеждаме правила и принципи
Миналата година МБАЛ „Св.Иван Рилски“ получи с 1 000 000 лева по-малко приходи и въпреки това болницата бе с 50 000 лева печалба. 40 000 лева от тази печалба бяха раздадени в края на годината като бонуси. През 2010 г. изпитахме недостиг на лекари, който проблем успяхме да решим и назначихме десет нови медици направо от студентската скамейка.
Проблемът за сестрите стои сложно. Оказа се, че средната брутна заплата на сестрите за 2010 г. е 630 лева, която е сравнително добра заплата за цялата държава. Но се получава много съществена разлика в основните заплати. Най-ниската заплата в здравното заведение бе 302 лева, а най-високата – 537 лева.
Тук работят 242 специалисти по здравни грижи. Установихме, че в годините при определянето на техните заплати няма критерии. Приехме една емпирична форма, по която 440 лева основна заплата е вододелът. Оказа се, че 187 служители вземат по-малко от 440 лева и само 60 получават повече, в това число и старши медицински сестри. Установихме, че това е несправедливо.
Наложихме няколко критерия. Първи критерий – отговорност и риск, съгласуван със застрахователни компании. Втори – тежест на състояние на болния, трети – брой манипулации на един пациент, извършени от един специалист.
Въз основа на тези критерии разделихме специалистите на няколко групи. В първа попадат операционните сестри, във втора – работещите в хирургия, хемодиализа, ОАРИЛ и АГ. Трета група са масовите отдели – вътрешно, урологично, неврологично... В четвърта група попадат по-ниско натоварените - ушно, очно и всички лаборатории.
В първа група взимат 460 лева основна заплата, следва възнаграждение от 450 лева, трета група получават 440 лева, а последната – 420. При новия модел 180 човека вземат вече над 440 лева, а само около 30 човека получават по-малко от тази сума.
С новите правила ние въвеждаме система за диференциация на труда. Ако искат да получават по-голямо възнаграждение, медицинските сестри ще предпочетат отделенията, в които има повече работа, компенсирана с по-високи заплати. В ОАРИЛ, например, щатът е за 21 човека, а работят едва 15. В хемодиализата пък има осем човека при щат 11.
Засегнатите от новата система са трийсет човека и те имат възможност да преминат на работа в отделения, които са по-натоварени.
Новата диференциация влиза в сила от 1 април. Тя е съгласувана със структурите на КНСБ в болницата.

Галина МАРИНОВА