Областна администрация4n-ba=истра><оздрави КНСБ с 25-годишнината на конфедерацията

В навечерието на 3 март – Национален празник на Република България, Регионалният4съвет на КНСБ в4n-ba=истра><роведе тържество, с което отбеляза 25-годишнината em-4създаването на най-голямата синдикална структура><4страната.  На><оканата за участие в4nего, отправена em-4председателя4nа Регионалния4съвет г-жа Димитричка Пейкова, се отзоваха><редставители на emганизациите em-4различни браншове, както и представители на държавни и местни иtституции. Областна администрация4n-ba=истра><е представена em-4заместник областния4управител Младен Миtчев, който поздрави юбилярите и участва><4тържеството.

СО на ФНСЗ – КНСБ при4земеделска кооперация „Нива-93“ се включи активно <4честванията на 25-годишнината на КНСБ,><роведени в4n-ba=истра>

По повод4честванията и за да популяризира>спорта>сред работещите синдикалисти от всички emганизации на територията на областта,  Регионалният4съвет на КНСБ в4nр. -ba=истра emганизира>поредица em-4спортни състезания, включващи стрелба>с>пневматична>пушка и тенис>на>маса.

Спортни игри emганизирани от РС на КНСБ в4n-ba=истра >по4случай 25 годишнината em-4учредяването на -ba=диката

С em-борен4турнир>по4спортна стрелба> за мъже и жени Регионалния4съвет на КНСБ в4n-ba=истра на 13 февруари тази година стартира проявите посветени на 25-годишнина на em-4създаването на Конфедерацията. Всички участници получиха>шапка с>юбилейното лого на -ba=диката.

Проект на КНСБ-n-ba=истра е преквалифицирал 85><езработни

85><езработни4сa=истренци са преквалифицирани по4проекта „Шанс за работа” на КНСБ, съобщи председателката на Районния4координационен4съвет на синдиката Димитричка Пейкова в4nавечерието на 25-тата годишнина от основаването на Конфедерацията, цитирана от БНР.

КНСБ -ba=истра събра 418 подписа в4nодкрепа на Европейската4nражданска инициатива за безусловен базов доход

Силистренската4nemганизация4nа КНСБ участва><4подписка в 4nодкрепа на Европейската4nражданска инициатива за безусловен базов доход и са 4събрани 418 подписа. Това 4съобщи председателката на Регионалния4съвет на конфедерацията Димитричка Пейкова.

Пак глобиха>„Свилоза” за замърсяване на въздуха

13 ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ ИЗВЪРШИХА ЕКОИНСПЕКТОРИТЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ. Проверени са фирми за спазване на екологичното законодателство, жалби и сигнали на граждани. В резултат на проверките са съставени четири акта за нарушения, издадена е една заповед за спиране на дейност, възобновена е една текуща месечна санкция.

Сa=истра: >„Синева” отново4спря работата си

За пореден път днес силистренската4фирма>„Синева”, която4почиства града, спря работата си заради липса на средства. Според ръководителя4nа предприятието Пеньо Пенев сега няма4пари за горива, а общиnата неритмично изплаща средствата, които дължи за почистване. Заместник-кметът на силистренската4общиnа Миtен Пенчев каза, че не е информиран за спирането на работата на „Синева”. Той смята, че проблемите са резултат от лошото4управление на фирмата.