РС Шумен

Регионалният съвет (РС) в Шумен е постоянно действащата структура на КНСБ за подпомагане дейността на синдикалните организации в твоя град и областта.

Основните функции на РС са да защитава твоите синдикални интереси и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

РС може да ти помогне да изградиш синдикална организация на твоята месторабота. Съветът осигурява и информационен обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, така че интересите ти да са представени на браншово и национално ниво.

Като член на КНСБ в РС можеш да получиш безплатно експертно-консултантско обслужване по следните въпроси:

 • Колективно трудово договаряне;
 • Заплащане на труда;
 • Безопасни и здравословни условия на труд;
 • Заетост и безработица;
 • Социално осигуряване и подпомагане;
 • Колективни трудови спорове и организация на протестни стачни действия;
 • Организационно изграждане и развитие;
 • Обучение, квалификация и преквалификация на синдикални кадри.

Брой синдикални организации – 235
Брой синдикални членове – 8161


Екип:

 1. Анета Денева – областен координатор
 2. Петранка Панайотова – специалист/синдикални и икономически дейности
 3. Радостин Павлов - експерт/общински координатор Нови пазар

Контакти на РС Шумен:

адрес: 9700, бул. "Славянски" 30
тел.: (054) 86-03-11, 0884 117769
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
site: http://rsrado.blogspot.com/

Общински координатори на КНСБ:

 • Радостин Павлов - общински координатор Нови пазар, Каспичан
  адрес: Нови пазар, пл."Оборище"7
  тел.: 0884 954508                                                                                                                                     e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Димитрина Маринова - общински координатор Смядово
  адрес: гр.Смядово ул.Княз Борис 1, Общ. Администрация
  тел.: 0887 799676
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Алтан Ариф - общински координатор Каолиново
  адрес: с.Гусла, ул.Акация 4
  тел.: 0899 906044
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Красимир Александров - общински координатор Хитрино
  адрес: гр. Шумен, ул. Владайско въстание  5, вх.В
  тел.: 0899 877261
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Татяна Дочева - общински координатор Венец
  адрес: с.Венец, ул. Република 37А
  тел.: 0896 782821
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Галя Янчева - общински координатор Никола Козлево
  адрес: с.Никола Козлево, ул. Гроздан Узунов 3, СОУ Ц.Церковски
  тел.: 0887 147140
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доверени на синдиката адвокати:

РС Русе

Регионалният съвет (РС) в Русе е постоянно действащата структура на КНСБ за подпомагане дейността на синдикалните организации в твоя град и областта.

Основните функции на РС са да защитава твоите синдикални интереси и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

РС може да ти помогне да изградиш синдикална организация на твоята месторабота. Съветът осигурява и информационен обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, така че интересите ти да са представени на браншово и национално ниво.

Като член на КНСБ в РС можеш да получиш безплатно експертно-консултантско обслужване по следните въпроси:

 • Колективно трудово договаряне;
 • Заплащане на труда;
 • Безопасни и здравословни условия на труд;
 • Заетост и безработица;
 • Социално осигуряване и подпомагане;
 • Колективни трудови спорове и организация на протестни стачни действия;
 • Организационно изграждане и развитие;
 • Обучение, квалификация и преквалификация на синдикални кадри.

Основно  място в дейността на РС Русе на областно ниво заема работата за развитие на ефективен социален диалог между работодатели, синдикати и държава на всички управленски  равнища за справедливо споделяне на тежестите на кризата между труд и капитал, между мениджмънт и работници.
Стремежът е в посока постигане на съгласие с партньорите  и социалният диалог, колективното трудово договаряне и подписването на КТД да бъдат част от инструментариума при разработване на антикризисните програми и на стратегиите за овладяване и управление на риска.
За постигане на визия за развитие на секторите и фирмите се работи чрез диалог и многовариантност на колективните преговори, съвместно анализиране на ключовите фактори за успех на бизнеса, с акцент върху инвестициите в човешкия капитал и увеличаване разходите за работната сила; постигане на разумен и справедлив баланс между гъвкавост и сигурност в политиката по заетостта и управление на човешките ресурси.

Брой синдикални организации – 168
Брой синдикални членове – 7075


Екип:

 1. Боянка Димитрова – областен координатор
 2. Любомир Порчев – експерт - юрист
 3. Жюлвен Рамадан - експерт-специалист

Контакти на РС Русе:

адрес: 7000, ул. "Александровска" 53
тел.: (082) 83-33-66, 0885 893953
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Общински координатори на КНСБ:

 • Руска Димитрова - общински координатор Бяла, Ценово, Борово
  адрес: Бяла, Русе - пл. Екзарх Йосиф I  3
  тел.: 0885 893961 
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доверени на синдиката адвокати:

 • Йордан Дойчинов

РС Монтана

Регионалният съвет (РС) в Монтана е постоянно действащата структура на КНСБ за подпомагане дейността на синдикалните организации в твоя град и областта.

Основните функции на РС са да защитава твоите синдикални интереси и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

РС може да ти помогне да изградиш синдикална организация на твоята месторабота. Съветът осигурява и информационен обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, така че интересите ти да са представени на браншово и национално ниво.

Като член на КНСБ в РС можеш да получиш безплатно експертно-консултантско обслужване по следните въпроси:

 • Колективно трудово договаряне;
 • Заплащане на труда;
 • Безопасни и здравословни условия на труд;
 • Заетост и безработица;
 • Социално осигуряване и подпомагане;
 • Колективни трудови спорове и организация на протестни стачни действия;
 • Организационно изграждане и развитие;
 • Обучение, квалификация и преквалификация на синдикални кадри.

Визията на РС Монтана е да бъде солидарен и социален, компетентен и експертен в преговорите, активен и конструктивен в търсенето на решения, защитник и трудово-правен консултант.

Мисия и цели:

 • Право на свободен труд, свободен избор на място на работа, професионално ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация.
 • Право на справедливи условия на труд като продължителност на работния ден, платен годишен отпуск, ежеседмични почивки и други.
 • Право на безопасни и здравословни условия на труд, незастрашаващи живота, здравето и работоспособността;
 • Право на справедливо възнаграждение за поддържане на нормално жизнено равнище.
 • Право на социално осигуряване, социално подпомагане, закрила срещу бедност и социална изолация.
 • Правото на зачитане на достойнството на работното място.
 • Право на информация и допитване за решения, които засягат интересите на работниците и служителите.
 • Право на работниците и служителите на защита на вземанията им в случаите на неплатежоспособност на техните работодатели.
 • Право на свободно и доброволно сдружаване в синдикални организации и упражняване на синдикални права.
 • Право на колективно договаряне, включително и за държавните служители, по всички условия за наемане на работа.
 • Право на трудово-правни консултации и закрила.
 • Право на равни възможности и недопускане на дискриминация.
 • Специфични права на жените, безработните, инвалидите, децата, студентите, непълнолетните, пенсионерите и временно пребиваващите в чужбина работници и служители - български граждани.

Брой синдикални организации – 149
Брой синдикални членове – 4110


Екип:

 1. Мария Лазарова – областен координатор
 2. Галя Георгиева – експерт-специалист
 3. Петя Паликарска - експерт-юрист

Контакти на РС Монтана:

адрес: 3400, пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 30-12-59, 0884 117764
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Общински координатори на КНСБ:

 • Николинка Петкова - общински координатор Вълчедръм
  адрес: гр. Вълчедръм, ул. Славянска №26
  тел.: 0884225960
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Росица Цветанова Русинова - общински координатор Брусарци
  адрес: гр. Брусарци, ул. Иван Бобанов № 19А
  тел.: 0888202930
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Анелия Монова - общински координатор Медковец
  адрес: с. Медковец, ул. Георги Димитров № 25
  тел.: 0887527660
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доверени на синдиката адвокати:

 • Младенка Миленова
  адрес: гр. Монтана,  ул.”Васил Левски” № 13, ет.2
  тел.: +359/ 96/305 490

 

РС Ловеч

Регионалният съвет (РС) в Ловеч е постоянно действащата структура на КНСБ за подпомагане дейността на синдикалните организации в твоя град и областта.

Основните функции на РС са да защитава твоите синдикални интереси и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

РС може да ти помогне да изградиш синдикална организация на твоята месторабота. Съветът осигурява и информационен обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, така че интересите ти да са представени на браншово и национално ниво.

Като член на КНСБ в РС можеш да получиш безплатно експертно-консултантско обслужване по следните въпроси:

 • Колективно трудово договаряне;
 • Заплащане на труда;
 • Безопасни и здравословни условия на труд;
 • Заетост и безработица;
 • Социално осигуряване и подпомагане;
 • Колективни трудови спорове и организация на протестни стачни действия;
 • Организационно изграждане и развитие;
 • Обучение, квалификация и преквалификация на синдикални кадри.

Брой синдикални организации – 136
Брой синдикални членове – 4994


 

Контакти на РС Ловеч:

адрес: 5500, бул. "България" 10
тел.: (068) 60-38-30, 0885 893938  
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Общински координатори на КНСБ:

 • Красимира Дочева - общински координатор Троян
  адрес: гр. Троян, ул. Любен Каравелов № 42
  тел.: 0885893918
 • Моника Казакова - общински координатор Луковит
 • Милена Генова- общински координатор Ябланица
  адрес: гр. Ябланица, пл. Възраждане №3
  тел.: 0887944545
 • Веселка Цветанова -общински координатор Тетевен
 • Гинка Димитрова - общински координатор Летница
 • Пенка Калайджиева - общински координатор Априлци

 

 

РС Габрово

Регионалният съвет (РС) в Габрово е постоянно действащата структура на КНСБ за подпомагане дейността на синдикалните организации в твоя град и областта.

Основните функции на РС са да защитава твоите синдикални интереси и да участва в регионални преговори със социалните партньори, държавни, частни, обществени органи и организации и отделни работодатели.

РС може да ти помогне да изградиш синдикална организация на твоята месторабота. Съветът осигурява и информационен обмен между твоята синдикална организация и ръководните органи на КНСБ и основните членове, така че интересите ти да са представени на браншово и национално ниво.

Като член на КНСБ в РС можеш да получиш безплатно експертно-консултантско обслужване по следните въпроси:

 • Колективно трудово договаряне;
 • Заплащане на труда;
 • Безопасни и здравословни условия на труд;
 • Заетост и безработица;
 • Социално осигуряване и подпомагане;
 • Колективни трудови спорове и организация на протестни стачни действия;
 • Организационно изграждане и развитие;
 • Обучение, квалификация и преквалификация на синдикални кадри.

РС Габрово организира и провежда обучения за повишаване квалификацията  на синдикалните активисти. Осъществява активна младежка политика чрез сътрудничество с младежката организация на КНСБ – „Младежки форум 21 век”, както и с други обществени и неправителствени организации чрез обучения, кампании, както  и чрез активно участие в Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта в Габрово. Приоритетите на РС Габрово се изразяват във взаимодействие със синдикалните структури от региона, като основен акцент е подпомагане на синдикалните организации в процеса на колективното трудово договаряне, съдействие за  създаване на нови синдикални организации, участие в местни инициативи, проекти и програми самостоятелно или в партньорство с други НПО и институции, за осъществяване мисията на синдиката и подпомагане развитието на региона, съобразно спецификите му.

Брой синдикални организации – 157
Брой синдикални членове – 6500


Екип:

 1. Росица Йонкова – областен координатор
 2. Цветомира Джепунова - експерт-специалист
 3. Дарена Бакърджиева - експерт - юрист
 4. Ива Влашева - експерт

Контакти на РС Габрово:

адрес: 5300, гр. Габрово, ул. "Брянска" 30, ет. 10, ст. 1
тел.: (066) 80-53-71, 0885970323
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Общински координатори на КНСБ:

 • Веска Бенева - общински координатор Севлиево
  адрес: гр. Севлиево 5400, ул. „Стара планина” 34                                                                                   тел.: 0675/3 35 07; 0885 970 345
  e-mail: 
  veska_beneva@abv.bg
 • Цветомира Джепунова - общински координатор Дряново и Трявна
  адрес: гр. Дряново, ул. Никола Мушанов № 3, гр. Трявна, ул. Ангел Кънчев № 89                                 тел.: 0885/970 484, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Доверени на синдиката адвокати:

Габрово:

 • Адвокатска кантора „Теодор Марков и сие”
  тел.: 066/803 308
  адв. Даниел Ников
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  адв. Иван Жалков
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • адв. Николай Стойнов
  тел.: 066/851 173
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • адв. Иван Скорчев
  моб. тел.: + 359 878 953 590
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • адв. Валерия Спасова
  моб. тел.: + 359 896 680 803
  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Севлиево:

 • адв. Николина Николова – Генова
  моб. тел.: + 359 887 375 597

Дряново:

 • адв. Румен Иванов
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  тел.: 0676/7 34 52; моб. тел.: + 359 887 261 945

Трявна:

 • адв. Пенчо Пенев
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  тел.: 0677/6 38 58; моб. тел.: + 359 889 942 965