Работа във Великобритания за чужденци

Health and Safety Executive (HSE) – Дирекция здравеопазване и безопасност на работното място и местните власти са отговорни за прилагане на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд във Великобритания. Законът осигурява защита за чуждестранните работници, независимо дали работят тук легално или не.

Дисбалансите са в основата на емиграционните настроения

На 25 септември 2015 год. в зала „Европа”, в централата на КНСБ се проведе среща на ръководството на КНСБ, председатели на федерации и съюзи – членове на КНСБ, представители на ИССИ и експерти на Конфедерацията с постоянния представител на Световната банка (СБ) за България – Тони Томпсън.

КНСБ съветва младежи за правата им в Карнобат

  • karnobatЕксперти на КНСБ съветваха младежи за техните трудови, социални и осигурителни права в Карнобат. Инициативата беше част от информационен ден по проект на МТСП „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България”, където синдикатът имаше собствен щанд.