Работа във Великобритания за чужденци

Health and Safety Executive (HSE) – Дирекция здравеопазване и безопасност на работното място и местните власти са отговорни за прилагане на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд във Великобритания. Законът осигурява защита за чуждестранните работници, независимо дали работят тук легално или не.

Дисбалансите са в основата на емиграционните настроения

На 25 септември 2015 год. в зала „Европа”, в централата на КНСБ се проведе среща на ръководството на КНСБ, председатели на федерации и съюзи – членове на КНСБ, представители на ИССИ и експерти на Конфедерацията с постоянния представител на Световната банка (СБ) за България – Тони Томпсън.

КНСБ съветва младежи за правата им в Карнобат

  • karnobatЕксперти на КНСБ съветваха младежи за техните трудови, социални и осигурителни права в Карнобат. Инициативата беше част от информационен ден по проект на МТСП „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в България”, където синдикатът имаше собствен щанд.

Технологичните промени ще ударят най-силно българските работници

  • forum


Българските работници ще бъдат сред най-засегнати от новите технологични промени. Това обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред конференцията за бъдещето на Европейския социален фонд, която се провежда в София.
Причината за това е, че нашите работници в много по-малка степен използват нови технологии на своето работно място.
Ако в Швеция, Финландия, Дания през последните три години над 50% от наетите работници и служители са прилагали нови технологии, в Италия те са 34%, в Гърция – 31%, в Полша – 29%, в Румъния – 27%, в Албания – 27 % в Македония – 26%, в Турция – 23%, в България са 21 %.