Технологичните промени ще ударят най-силно българските работници

  • forum


Българските работници ще бъдат сред най-засегнати от новите технологични промени. Това обяви президентът на КНСБ Пламен Димитров пред конференцията за бъдещето на Европейския социален фонд, която се провежда в София.
Причината за това е, че нашите работници в много по-малка степен използват нови технологии на своето работно място.
Ако в Швеция, Финландия, Дания през последните три години над 50% от наетите работници и служители са прилагали нови технологии, в Италия те са 34%, в Гърция – 31%, в Полша – 29%, в Румъния – 27%, в Албания – 27 % в Македония – 26%, в Турция – 23%, в България са 21 %.


От друга страна никой не прави усилия да  подобри това ниво. Обучението по информационни и компютърни технологии от страна на работодателите у нас е между 2 и 3 пъти по-малко от средното за ЕС28 в зависимост от големината на компанията.  
При групата на нискоквалифицираните работници връщането на конкурентното предимство пред машините чрез надграждане на уменията и обучение очевидно е трудно постижим процес, тъй като скоростта на настоящата технологична революция далеч надвишава темпото, с което са се появили предходните революции, заяви лидерът на КНСБ.
С прилагането на дигиталните технологии част от работните места ще изискват адаптиране на съществуващите умения и въвеждане на повече когнитивни задачи, оттук ще се повиши търсенето на работници с умения за решаване на проблеми и с креативно мислене. Едновременно с това нараства рискът от това съществена част от хората без елементарни е-умения да не бъдат пригодни за заетост в новата дигитализирана трудова среда, смята най-големият синдикат в България.
За да се обърне този процес  работниците трябва да подобрят електронните си умения, за да завършват работните си задачи и да осигурят ръст в производителността, заяви още Пламен Димитров.
Според него най-сериозни трудности в намиране на ново работно място ще изпитват лицата с ниско образование и по-възрастните. Ето защо в този преходен период е необходимо прилагане на навременно обучение и преквалификация, с оглед избягване на структурната дългосрочна безработица.
Основното предизвикателство за правителствата ще е как да осъществят масови инвестиции в усвояване на дигитални умения както в образователната система, така и на работните места. Провал на политиките по преквалификация или преназначаване на работниците биха повишили неравенствата в доходите и в социален план, което ще бъде катастрофално за България обяви президентът на КНСБ.