Ролята на синдикатите за намаляване на стреса и психосоциалните фактори на работното място

  • PKF_stres

Традиционно в края на месец октомври се отбелязва Европейската седмица по безопасност и здраве при работа, централно събитие на кампанията „Здравословни работни места“. Кампанията за периода 2014-2015 г. под наслов „Здравословни работни места - управлявай стреса!” поставя акцент върху значението на признаването на стреса на работното място и други психосоциални рискове. Тя насърчава тяхното управление като част от интегрирания подход за поддържане на здравословно работно място.