„Устойчива работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация – предизвикателства и насоки за реформа“

Президентът на КНСБ Пламен Димитров, заедно с експертна група от Конфедерацията, участва в кръгла маса на тема: „Устойчива работоспособност и разширяване на възможностите за трудова реализация – предизвикателства и насоки за реформа“.