Дискусия-тракторостроене - Понеделник, 4-3-2006

На 4 април 2006 г., вторник, КНСБ организира от 10 часа дискусионна среща на тема: “БЪЛГАРСКОТО ТРАКТОРОСТРОЕНЕ”. Срещата ще се проведе в залата на ет. 11.
В дискусията ще бъдат обсъдени мощностите, производството, перспективите, защитата от внос, както и възможните модели за развитие.
За участие в срещата са поканени...

На 4 април 2006 г., вторник, КНСБ организира от 10 часа дискусионна среща на тема: “БЪЛГАРСКОТО ТРАКТОРОСТРОЕНЕ”. Срещата ще се проведе в залата на ет. 11.
В дискусията ще бъдат обсъдени мощностите, производството, перспективите, защитата от внос, както и възможните модели за развитие.
За участие в срещата са поканени ръководни представители на Министерството на икономиката и енергетиката, ръководството на Министерството на земеделието и горите, ръководството на ДФ “Земеделие”, мениджмънта на “Агротехника” АД, Карлово, кмета на гр. Карлово и синдикалисти.