ЗУКТС-КНСБ - Четвъртък, 4-6-2006

Ръководството на КНСБ посреща с удовлетворение решението на парламента, чрез което на първо четене е приет законопроект, с който се отменя абсолютната забрана за стачки в сферата на здравеопазването, енергетиката и съобщенията.
Вече 15 години КНСБ настоява за отмяна на тези мракобесни норми в Закона за уреждане на колективните трудови...

Ръководството на КНСБ посреща с удовлетворение решението на парламента, чрез което на първо четене е приет законопроект, с който се отменя абсолютната забрана за стачки в сферата на здравеопазването, енергетиката и съобщенията.
Вече 15 години КНСБ настоява за отмяна на тези мракобесни норми в Закона за уреждане на колективните трудови спорове /ЗУКТС/. Нещо повече, КНСБ стана инициатор на съвместна – с КТ “Подкрепа” и Европейската конфедерация на профсъюзите /ЕКП/ жалба, подадена до Съвета на Европа, чрез която се целеше в крайна сметка отмяна на тази забрана в ЗУКТС. Очаквахме препоръка към българската държава от Съвета на Европа към септември 2006 г. Такава може и да не се получи, ако преди това българският парламент сам отмени забранителните норми в ЗУКТС.
Считаме, обаче, че внесеният законопроект следва да бъде обогатен, като:
- в него се развият мирните способи за уреждане на колективните трудови спорове – помирението, посредничеството и доброволният арбитраж;
- се утвърди ролята и мястото на Националния институт за помирение и арбитраж в профилактиката и подпомагане на решаването на колективните трудови спорове;
- се промени Законът за държавния служител и се даде реално право на стачка за държавните служители;
- отпаднат ограничителните условия за правото на стачка от Закона за жп-транспорта спрямо работещите в жп-системата;
- особено държим да бъдат развити правните средства, чрез които се решават възникнали спорове на отраслово/браншово и национално равнище.
- бъдат решени и други въпроси, свързани с безпрепятстваното упражняване на конституционно признатото и международно утвърдено право на стачка на работниците и служителите.
В тази посока КНСБ ще предостави на народните представители конкретни текстове и ще направи всичко възможно те да бъдат възприети от депутатите и да намерят място при обсъждането на закона на второто му четене и за тяхното приемане.