КНСБ-Асоциация на пациентите с онкологични заболявания-публична среща - Понеделник, 4-17-2006

Утре, 18 април 2006 г., вторник, КНСБ и Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели /АПОЗ/ организират публична среща на тема: “Превенция = гарантирана сигурност: медицински, етични и административни проблеми в лечението на онкоболните”.
Срещата ще се проведе от 11:30 ч. в залата на ет. 11 на КНСБ....

Утре, 18 април 2006 г., вторник, КНСБ и Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели /АПОЗ/ организират публична среща на тема: “Превенция = гарантирана сигурност: медицински, етични и административни проблеми в лечението на онкоболните”.
Срещата ще се проведе от 11:30 ч. в залата на ет. 11 на КНСБ. За участие са поканени: ръководствата на Парламентарната комисия по здравеопазване, Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз, водещи специалисти в областта на онкологичните заболявания, синдикалисти и др.