Отворено писмо до министър-председателя Сергей Станишев - Сряда, 6-7-2006

ДО Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯО Т В О Р Е Н О П И С М О
на ръководството на Конфедерацията...

ДО Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯО Т В О Р Е Н О П И С М О
на ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в БългарияУВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В очакване на анонсираната от Вас готовност за среща научаваме чрез медиите вижданията на управляващата коалиция за икономическата и социална политика през 2007 година. Оповестените новини вероятно произтичат от финализираната тригодишна бюджетна прогноза, с която управленската програма на правителството до 2009 година придобива конкретност и ясни параметри.
В същото време от няколко месеца се водят тристранни преговори по Пакт за икономическо и социално развитие до 2009 г., в хода на които отделните държавни институции излъчват разнопосочни сигнали и демонстрират несъгласуваност дори по основни цели и задачи от управленската програма. Формулирането на конкретни резултати се отклонява и отлага за по – нататък, вместо Пактът да стане основа за последващи прогнози, планове и оперативни действия. Свидетели сме и на традиционното едностранно договаряне на ангажименти на правителството в Меморандум до МВФ, които обезсмислят съвместната работа и предопределят други решения по най-невралгичните проблеми в областта на заплатите, пенсиите и гарантираните плащания.
Ако оглавяваното от Вас правителство има волята да прави ефективен социален диалог, наложителна е Вашата пряка намеса за координиране позициите на основните две министерства – страна в преговорите и за успешно приключване и подписване на Пакта. Като активен участник в процеса КНСБ отново заявява своята готовност заедно да доведем докрай започнатото и покажем пред Европа нова култура на взаимоотношения и диалог. Очакваме от Вас подкрепа и действия по този ключов за страната документ.
Намеренията на Вашето правителство да подобри жизнения стандарт и благосъстоянието на хората би следвало да намерят проявление както в перспектива, така и с осезаема промяна днес и сега. От началото на годината, обаче, редовият гражданин понася единствено тежестите на немалката инфлация и на поскъпналото ежедневие. Ясно е, че близките месеци и цялата 2007 година ще са белязани от нов натиск върху качеството на живота с нови цени на електроенергия и топлоенергия, на услугите на БТК, на водата и градския транспорт и още много други. Тези намерения едва ли вдъхват оптимизъм за повечето наемни работници и пенсионерите.
Затова настояваме да се вгледаме в ситуацията през настоящата 2006 година и своевременно да се търсят и проведат неотложните корекции в националната подоходна политика. Основните от тях се съдържат в Декларацията на участниците в Националната протестна демонстрация на КНСБ на 30 май. Наясно сме с мащаба на допълнително необходимите финансови средства и възможните трудности, но сме убедени, че сега трябва да се покаже социалната отговорност в действие. Всякакви обещания за догодина и след това нямат стойност. Днешният ден на българина определя и неговото европейско бъдеще.
Най-сърдечно настоявам за посещението Ви в КНСБ и отговорна работна среща по всички поставени от нас въпроси и перспективата.

С УВАЖЕНИЕ
Д-Р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ, дм
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ