Напоителни системи-среща-парламент - Петък, 11-17-2006

Днес, 17 ноември 2006 г., се състоя среща на председателя на КНСБ д-р Желязко Христов, председателя на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ Светла Василева с ръководството на парламентарната комисия по земеделието и горите, с участието на зам.-министъра на земеделието Бюрхан Абазов. Срещата бе по проблемите и перспективите...

Днес, 17 ноември 2006 г., се състоя среща на председателя на КНСБ д-р Желязко Христов, председателя на Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ Светла Василева с ръководството на парламентарната комисия по земеделието и горите, с участието на зам.-министъра на земеделието Бюрхан Абазов. Срещата бе по проблемите и перспективите на “Напоителни системи” ЕАД.
Бе поет ангажимент, за провеждане в най-скоро време на среща с министъра на финансите Пламен Орешарски и с коалиционните партньори, за търсене на спешно решение за “Напоителни системи” ЕАД. Дружеството е в криза и до края на годината трябва да бъдат намерени 6,5 млн. лв., които ще гарантират неговото функциониране и изплащането на работните заплати за работещите.
На срещата стана ясно още, че през първото тримесечие на следващата година ще се проведе дебат за преструктурирането на дружеството и неговите вменени държавни функции относно поддържането и експлоатацията на обектите от общонационално значение за предпазване от вредното въздействие на водите.
Както знаете, на 9 ноември в сградата на КНСБ се проведе дебат “Проблеми, гаранции, сигурност и перспективи на “Напоителни системи” ЕАД”, след който участниците излязоха със специална декларация. В нея те заявиха необходимостта от осигуряване на нужните средства от държавния бюджет за осъществяване дейността на дружеството от обща национална значимост за страната и изплащане на работните заплати. Бе заявена и готовността да отстояват исканията си с всички действия, позволени от закона.