Социално подпомагане-Пловдив-среща-министър Масларова-КНСБ - Вторник, 11-28-2006

Днес, 27 ноември 2006 г., понеделник, председателят на КНСБ д-р Желязко Христов и председателят на Федерацията на Независимите синдикати от държавното управление и организации /ФНСДУО/ към КНСБ Мария Темелкова се срещнаха с министъра на труда и социалната политика по повод недоволство и напрежение сред служителите в системата на социалното подпомагане...

Днес, 27 ноември 2006 г., понеделник, председателят на КНСБ д-р Желязко Христов и председателят на Федерацията на Независимите синдикати от държавното управление и организации /ФНСДУО/ към КНСБ Мария Темелкова се срещнаха с министъра на труда и социалната политика по повод недоволство и напрежение сред служителите в системата на социалното подпомагане в гр. Пловдив. Синдикалистите представиха пред министър Масларова следното:
- доходите в системата са недостатъчни, особено за социалните работници, чиято средна брутна работна заплата варира от 310 лв. до 350 лв., при положение че средната брутна работна заплата за страната за третото тримесечие на 2006 г. е 354 лв., а за бюджетната сфера – 393 лв. Намерението на Правителството е заплатите в целия публичен сектор да бъдат увеличени с 10% от 1 юли 2007 г., което според КНСБ е недостатъчно;
- условията на труд са лоши и незадоволителни; на много от местата е налице недоволство на социално слабите заради липса на приемни за гражданите. Често хората са принудени да чакат на открито, при минусови температури, на големи опашки. Чакащите хора пренасят недоволството си върху служителите.
Министър Масларова информира ръководството на КНСБ, че в голяма степен констатациите на синдикалистите съвпадат с тези на МТСП. След среща на министър Масларова с областния управител на Пловдив Тодор Петков и кмета на Пловдив Иван Чомаков, е договорено следното:
- незавършената сграда в двора на МБАЛ – Окръжна болница – Пловдив, да бъде предоставена на Социално подпомагане, за да се пребазират в нея значима част от социалните работници. За целта се очаква решение на сесията на общинските съветници и средства от Социално-инвестиционния фонд за довършване на сградата до септември-октомври. Ще има и заделен от МТСП целеви ресурс за благоустрояване на офиси, а в различните райони има договореност с кмета за разширяване на помещенията с цел разкриване на приемни за гражданите.
Ръководството на КНСБ апелира, МТСП и новото ръководство на Агенцията за социално подпомагане да направят цялостен преглед на съществуващата база и условията на труд в системата на Социалното подпомагане, и като отчитат нервността и напрежението в този труд, да потърсят възможности през 2007 г., поради ниските бази на стартовите заплати, за допълнително компенсиране на доходите.
На срещата с министър Масларова синдикалистите настояха още за всички работещи на терен в “Социално подпомагане” да се извършват навременни имунизации срещу хепатит и др., както МТСП и МВР да обсъдят възможността, с оглед осигуряване на сигурността на работещите в системата при извършване на социалните анкети, да има подсигурена подкрепа за социалните работници в конфликтните райони.