Социалният диалог между КНСБ и Столична община е на високо ниво

  • 0

„КНСБ не е политическа партия или движение и не се стреми към властта в общината, в града, в селото, за да реализира чрез нея своите програми. Но, като част от гражданското общество, КНСБ представлява, изразява и защитава интересите на стотици хиляди наемни работници и служители”. С тези думи президентът на Конфедерацията Пламен Димитров откри работна среща с кмета на Столична община (СО) Йорданка Фандъкова, която се проведе в централата на КНСБ.

В нея взеха участие председателят на СБУ Янка Такева, председателят на СТСБ Екатерина Йорданова, председателят на ФНСДУО Мария Темелкова, председателят на ФНСОЛП Димитър Табаков, председателят на НСФЕБ Божидар Митев, председатели на синдикални организации – членове на КНСБ, синдикални експерти и други.

„За нас развитието на сътрудничеството с местната власт означава прилагане на ценностите на европейския социален модел и европейските стандарти в по-нататъшното развитие на демократичните процеси”, подчерта Димитров и допълни, че за КНСБ е приоритет изграждането на доверие и общи действия с кметовете и с всички органи на местното самоуправление. „Тези функции трябва да се осъществяват чрез активен граждански и социален диалог с участието и на синдикатите”, допълни той. Лидерът на КНСБ уточни, че срещата е свързана с обсъждане на конкретни резултати от взаимни ангажименти по подписано споразумение за сътрудничество между КНСБ и кмета на Столична община Йорданка Фандъкова през 2011 г. Според Димитров, през времето на мандата е реализирано успешно социално партньорство чрез ефективен диалог, в конструктивен дух и взаимни компромиси. Резултатът от това са: сключени Колективни трудови договори (КТД) за дейности, финансирани от общинския бюджет в сферата на образованието, здравеопазването и КТД в дружества от градския транспорт и енергетиката.

Оценка на изпълнението и резултати по споразумението бяха направени от Работна група с представители на основни членове на КНСБ – Екатерина Йорданова – председател на СТСБ, Слава Златанова - зам.-председател на ФСЗ-КНСБ, Силва Васева – главен секретар на ФНСДУО, Желю Иванов – главен експерт СБУ.

Председателят на СТСБ в Работната група Екатерина Йорданова представи основните резултати от изпълнение на споразумението. В оформилата се дискусия бе очертан и кръг от въпроси и проблеми и бяха направени конкретни предложения, които могат да бъдат предмет на бъдещо сътрудничество при едно ново споразумение.

Част от основните резултати от постигнатото са:

  • в сферата на образованието - подписани са два нови КТД и под натиска на синдикалните организации е постигнато увеличение на учителските заплати с 16%. Изградени са нови детски градини, които ще гарантират близо 800 работни места;
  • в здравеопазването – изпълнението се свързва с две основни цели: разширяване на достъпа до системата и получаването на качествени здравни услуги. Има добро сътрудничество с Федерацията на синдикатите в здравеопазването на КНСБ. Подписани са два колективни договора за срок от 2 години и са постигнати договорености по отношение на работната заплата, работно облекло на медицинските специалисти от яслените заведения. През 2016 г. предстои разкриване на ново яслено заведениe на ул. „Кукуш”. През отчетения период са разкрити нови яслени групи в съществуващите обединени детски заведения, както и нови работни места за помощен персонал и медицински специалисти. Ежегодно около 8 млн. лв са осигурените средства за лечебни дейности, а в извънболничната помощ, са набавени инвестиции за оборудване и апаратура, извършване на частични ремонтни дейности и други.
  • в ситуация на активен социален диалог в областта на транспорта, съвместно с КНСБ, е постигнато подобряване условията на труд. За СТСБ винаги е било приоритет укрепването и развитието на социалния диалог в областта на столичния транспорт и разработване на съвместни проекти между Столична община и СТСБ за подобряване на условията на труд, квалификация на заетите в системата на масовия градски транспорт и разработване на мерки, подпомагащи рационалното съвместяване на личния, семеен и професионален живот. СТСБ и Столична община имат създадено добро партньорство, затова чрез споразумението диалогът се укрепва и засилва. Договорено е увеличение на заплатите на служителите в градския транспорт в столицата с 5% - споразумението за увеличението е подписано с новия КТД между транспортните дружества и синдикатите.
  • в борбата с бедността - чрез добър социален диалог през последните години е увеличен бюджетът на социалните услуги с 34%. За 4 години са разкрити 74 заведения за социални услуги, които гарантират нови работни места, а
    от 2011 год. работната заплата в социалната сфера е увеличена с 28%.

По време на срещата бяха зададени и редица въпроси към кмета на София Йорданка Фандъкова, на които тя даде изчерпателни и ясни отговори.