Делегацията на КНСБ напусна заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество - 9-4-2007

Делегацията на КНСБ, водена от вицепрезидента на Конфедерацията д-р Иван Кокалов – напусна заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество / НСТС/след първа точка от дневния ред, което се проведе от 09.30 в МС.
Аргументите на нашата делегация са, че по точките 2, 3 и 4 решение вече е...

Делегацията на КНСБ, водена от вицепрезидента на Конфедерацията д-р Иван Кокалов – напусна заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество / НСТС/след първа точка от дневния ред, което се проведе от 09.30 в МС.
Аргументите на нашата делегация са, че по точките 2, 3 и 4 решение вече е взето от МС още на 30 август т.г. и постфактум се иска мнение от социалните партньори.
Напомняме че въпросните точки касаят намалението на осигурителните вноски с 3 процентни пункта от 01.10 т.г. и увеличението на пенсиите с 10% от същата дата, както и промяна на разпределението на осигурителната вноска работодател – работник от 65/35 на 60/40!
С аргументите че това е нарушение на принципите на социалния диалог и на сключения Пакт за социално и икономическо развитие, и противоречи на принципите на европейския социален диалог, както и явно пренебрежение към социалните партньори дава повод делегацията ни да напусне заседанието.
В тази връзка ви уведомяваме, че на 5.09 от 11 часа в сградата на КНСБ на 11 етаж ще се проведе пресконференция на която Конфедерацията ще направи своя коментар върху взетите вече решения от МС на 30.08.