Обръщение на Единния национален стачен комитет до министър-председателя на Република България

Обръщение на Единния национален стачен комитет до министър-председателя на Република България  Вторник, 10-9-2007  
 
В обръщение до министър-председателя Сергей Станишев ЕНСК настоява за качествена промяна при водене на преговорите... ...

ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
На СБУ към КНСБ, СО към КТ "ПОДКРЕПА" и НУС към КНСБ
/ЕНСК/
ОБРЪЩЕНИЕ
НА
ЕДИННИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ
ДО
МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
Уважаеми г-н Министър-председател,
Ние, членовете на Единния национален стачен комитет, които по българските закони сме упълномощени да представляваме стачкуващите учители и друг персонал в системата на средното образование и да водим преговори с министъра на образованието и науката и други представители на Министерския съвет, от които зависи изпълнението на стачните искания, се обръщаме към Вас, защото са застрашени основни принципи на демократичния процес в България.
Българската общественост стана свидетел на безотговорното поведение и начина на водене на преговори от двама български министри, които в продължение на повече от три месеца "размотават" преговорите и се чувстват на тях, като на "седенка".
Не можем да се съгласим с Вашата оценка, че подобно държание е резултат от тяхното "изнервяне".
Ние, стачкуващите и протестиращи български учители и друг персонал, настояваме като Премиер на българското Правителство да обърнете внимание върху качеството на управление демонстрирано от Вашите министри.
Преговорите очевидно са формални от страна на правителството и Вие ги толерирате като такива.
Убедени сме, че демокрацията в България е застрашена, защото след присъединяването в Европейския съюз, не на думи, а с действия трябва да се доказват европейските демократични принципи и норми.
Стачката на учителите и преговорите за изпълнение на отправените искания се явява такава норма!
Настояваме за качествена промяна при водене на преговорите при ясните и точни разчети, които сме предоставили.
Съпредседатели на СБУ към КНСБ, СО към КТ"Подкрепа" и НУС към КНСБ
За СБУ: /п/
/Стефан Вълков/
За СО към КТ "Подкрепа": /п/
/Васил Василев
За НУС: /п/
/Живка Желязкова/