Писмо до президента на РБългария... - Понеделник, 11-19-2007

В гр. Сливен всички 260 работещи в общинската администрация са принуждавани да подават молби за освобождаване по “взаимно съгласие”....

Писмо до президента на РБългария...
ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ
ОТ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ - КНСБ
гр. София , ул. "Екзарх Йосиф" № 21,
тел. 9835254, 9835087, тел./ факс 9832560, e-mai : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
СИНДИКАТ НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Изх. № 01-241/19.11. 2007 г.
ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА
РБЪЛГАРИЯ
Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
ДО
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РБЪЛГАРИЯ
Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ
ДО
МИНИСТЪРА НА ДЪРЖАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ НА
РБЪЛГАРИЯ
Г-Н НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНОТО
СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В
РБЪЛГАРИЯ
Г-ЖА ГИНКА ЧАВДАРОВА
ДО
ВСИЧКИ МЕДИИ В
РБЪЛГАРИЯ
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЗП.ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Синдикатът на работещите в общинска администрация – ФНСДУО – КНСБ е най-голямото национално синдикално сдружение, основен член на ФНСДУО.
В него членуват служители по трудово или служебно правоотношение (по КТ и ЗДСл), с дългогодишен стаж и опит в общинската администрация.
Повод за настоящето са действията на кмета на гр. Сливен г-н Йордан Лечков.
След изборите и след официална изява в медиите, където афишира своя “героизъм” и “воля за нов стил на управление”, със съзнание за незаконосъобразност, г-н Лечков принуждава всички 260 работещи в общинската администрация да подават молби за освобождаване по “взаимно съгласие”, включително технически и помощен персонал.
Това са хората, с които един мандат е работил и които с никакво поведение не са показали несправяне със задълженията.
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЗП.ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Докога ще се нарушават Законите на РБългария и Вие ще допуснете ли поредната гавра с държавната администрация?
Предлагаме спешно да вземете отношение по случая в община Сливен, тъй като е страшно за държавността на Република България, поведението и действията на кмета на община Сливен.
С уважение,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СР ОА: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСДУО:
(п) (п)
/Милка Дочкова/ /Мария Темелкова/