ПОЗИЦИЯ НА ЕНСК - Петък, 1-11-2008

Синдикатите не са настоявали за спешно въвеждане на делегираните бюджети са манипулативни...

До
Министър-Председателя
на РБългария
г-н Сергей Станишев
До
Министъра на
Образованието и науката
г-н Даниел Вълчев
ПОЗИЦИЯ
на
ръководствата на СБУ и НУС към КНСБ, СО на КТ “Подкрепа” и ЕНСК
Уважаеми господа,
В първата седмица на 2008 г., по повод затрудненията на учебния процес поради тежките зимни условия, м-р Даниел Вълчев манипулира общественото мнение като се опита за част от неуредиците в системата на средното образование /ССО/ да обвини социалните партньори – национално представителните синдикати. Връх на манипулациите на образователния министър е твърдението му, че по време на ефективните стачни действия от 24.09. до 02.11. 2007 г. СБУ и НУС към КНСБ и СО на КТ “Подкрепа” са настоявали за спешно въвеждане на делегираните бюджети в учебните заведения – “...тъкмо учителските синдикати настояваха по време на всички преговори и срещи делегираните бюджети да се въведат от 1 януари т.г. Те искаха незабавна финансова независимост” – министър Даниел Вълчев, 08.01.2008 г., в. “Дневен Труд”.
Ръководствата на трите учителски синдиката и ЕНСК припомнят, че в стачното искане бе заявено едно единствено искане – за поетапно повишаване на работните заплати.
Предложеният проект за стачно споразумение от МОН приличаше на програма за реформа на ССО, а не на стачно споразумение. По време на стачните преговори с МОН, МФ и министър-председателя Сергей Станишев, ние категорично заявихме, че с 1151 лв. издръжка на един ученик за 2008 г. ССО ще бъде недофинансирана, в учебните заведения ще има недостиг на средства, в резултат на което ще бъдат затворени приблизително 500 учебни заведения през 2008 г. Нашите анализи показваха още тогава, че с 1151 лв. издръжка на един ученик, а не както ЕНСК настояваше за 1381 лв. не е предвидено поскъпването на горива, ел-енергия и общата инфлация в страната през 2008 г. Оценката ни по време на стачните преговори се доказа на практика –с приетия Закон за бюджета на РБългария за 2008 г. ССО остава недофинансирана, което е предпоставка за ескалация на социалното напрежение.
По тази причина ръководствата на трите учителски синдиката отправиха на 03.11.07 г. писмена покана за свикване на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование (ОСТС). И до настоящия монет в нарушение на Правилата за работа на ОСТС, и с мотив, че представителите на МОН са крайно ангажирани с други проблеми, МОН отказва свикването му.
Ние настояваме да получим отговор за начина, по който бяха раздадени в края на 2007 г. стотици хиляди левове за ремонтна дейност в учебните заведения, както и по какъв начин бяха определени в кратки срокове фирмите, които да извършват ремонтната дейност в ССО.
Уважаеми г-н министър-председател,
Уважаеми г-н министър на образованието и науката,
В колективите на отделни учебни заведения отново ескалира социално напрежение, а липсата на отговорен диалог и нерешаването на проблемите ще доведе до нови синдикални действия за защита на интересите на заетите в ССО.
Председател на СБУ към КНСБ
Янка Такева
Председател на СО на КТ “ПОДКРЕПА”
Крум Крумов
Председател на НУС към КНСБ
Аспарух Томов
Съпредседатели на ЕНСК:
За СБУ към КНСБ - Стефан Вълков
За СО на КТ “Подкрепа” - Васил Василев
За НУС към КНСБ - Живка Желязкова