Постигна се договореност за размера на националния препоръчителен индекс

Предвид постигнатите параметри в проeкта на споразумение, Консултативният съвет на КНСБ взе решение за отмяна на Националната демонстрация на 3 юни от 11.30 ч. пред сградата на БСК.
На 29.05.2008 г., се проведоха преговори между ръководствата на Национално представителните работодателски организации и ръководството на КНСБ. Постигна се договореност  за размера на националния препоръчителен индекс за увеличаване на средната работна заплата на предприятията в реалния сектор на икономиката през 2008 г. – 12.7 % диференциран индекс.
След като бе отчетен негативния ефект от въвеждането на плоския данък,  бе постигната договореност препоръчителния индекс да бъде:
За средните работни заплати до 300 лв.     – 16. 6 %
За средни работни заплати от 301 до 500 лв.     – 12.2 %
За средни работни заплати над  501 лв.        – 9.97 %.
На 29.05.2008 г. Консултативният съвет на представителите на отделните федерации, синдикати и съюзи от реалния сектор обсъдиха проекта на споразумение, определиха го като приемлив вариант и дадоха мандат за подписване.
Предвид постигнатите параметри в проeкта на споразумение, Консултативният съвет на КНСБ взе решение за отмяна на Националната демонстрация на 3 юни от 11.30 ч. пред сградата на БСК.
Структурите на КНСБ ще запазят готовност за провеждане на протестни и стачни действия до подписването на Споразумението от КНСБ и КТ „Подкрепа” с национално представителните работодателски организации.