СКАНДАЛ НА ДЕНЯ

     С изненада и недоумение научаваме от информационните агенции за приетото днес, 21.01.2010 г., на второ четене изменение в Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ), с което се въвеждат ограничения пред упражняване на международно признатото и конституционно утвърденото право на гражданите да изразяват протест по цивилизован начин чрез митинги, манифестации и събрания.
     Вместо да приеме предложението, гласувано на първо четене, за отпадане досега действащата забрана за провеждане на такива мероприятия в обозначената зона около Народното събрание, НС днес гласува и въвежда забрана за провеждане на събрания, митинги и манифестации около Президентството и Министерския съвет.
     Кое налага да се въведат нови ограничения чрез изменението и допълнението на съществуващия текст?! Вероятно зоната около Президентството е включена като забранена в закона единствено поради местоположението на президентството до Министерския съвет. В крайна сметка общественият ефект от въвеждането на новата забрана се свежда до това, че е осигурен комфорт на МС и работещите в него, с оглед евентуални протести срещу действия на Правителството.
     Освен това, удължава се от 48 часа на 72 часа (т.е. от 2 на 3 дни) срокът, в който писмено следва да бъде уведомен съответния Общински съвет за предстоящето провеждане на митинг. Колко практика има в тази насока новата власт, за да прецени, че 2 дни не са достатъчни?! За нас няма съмнение, че чрез това изменение се постига единствено отлагане на реакциите срещу някакъв акт  или факт, който предизвиква протест. Така се намалява възможността чрез предвидените в Конституцията и регулираните от Закона действия да се окаже обществен натиск.
     От влизането в сила на Закона досега, никоя политическа сила не е предприела толкова антидемократична мярка, която ограничава правата на българските граждани и обезсмисля 20-те години на преход и реформи за формиране на гражданско общество у нас.
Настояваме президентът на Република България Георги Първанов да използва конституционното си право и да наложи вето върху гласуваните промени в Закона за събранията, митингите и манифестациите.

     След като се запознае с всички изменения и допълнения по Закона, ръководството на КНСБ ще изрази окончателното си отношение по него като за този антидемократичен акт ще бъде уведомена Европейската конфедерация на профсъюзите, партньор на Европейската комисия.

Не намалявайте бюджета на БАН!

"Прекомерното намаление на бюджета на Българската академия на науките е наистина НЕОБЯСНИМО след получената положителна оценка на Европейската научна фондация /ЕНФ/ и Европейската федерация на академиите на науките /ЕФАН/, където в главата “Общи заключения” е записано: “Добрият, до отличен изследователски и развоен потенциал в БАН, е в опасност, поради недостатъчното финансиране.". Това гласи отворено писмо на председателя на НБС "Висше образование и наука" доц. д-р Лиляна Вълчева и ст. н. ІІ ст. д-р Ивайло Златанов - Председател на СНСО-БАН, отправено до министър-председателя на РБългария Бойко Борисов.

Нови антикризисни мерки предлага КНСБ

Сравнителен анализ на антикризисните мерки в България и ЕС Европейският подход

В стратегически план отговорът на кризата в Европа беше реализиран на две равнища – макроикономическо и фирмено равнище, като мерките трябваше да се отразят благоприятно и върху развитието на конкретните сектори и браншове, засегнати най-много от кризата. Макроикономическите мерки, провеждани от правителствата, целяха поддържане на инвестиционния процес, стимулиране на потреблението, респ. вътрешното търсене, целенасочени действия на пазара на труда за съхраняване на заетостта и защита доходите и жизнения стандарт на социално слаби групи от населението.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

от срещата на председателският съвет при Национален браншов синдикат «Висше образование и наука» (ВОН-КНСБ) с членове на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към МС, 14.01.2010 г.

Нов модел на акредитация на ВУ

   Президентът на КНСБ – доц. д-р Желязко Христов, ще бъде домакин на среща на председателският съвет при Национален браншов синдикат „Висше образование и наука”  (ВОН-КНСБ) с членове на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към МОМН, която ще се проведе на 14 януари 2010 г., четвъртък, на 11-я етаж в сградата на КНСБ. След срещата от 13.00 ч. в същата зала ще се проведе Пресконференция.