Д-р Христов-отворено писмо-министър-председател - Четвъртък, 1-19-2006

Уважаеми г-н министър-председател,
Още от 1 януари Новата 2006 г. започна с нови ценови удари и тежести за хората заради повишените акцизи на горива, алкохол и цигари; билети за ж.п.транспорта; брашно и хляб; данъци и такси за жилищни имоти... След задълбочения анализ, който аз и екипът ми направихме на...

Д-р Христов- номинация на Иля Велчев за член на СЕМ - Понеделник, 1-16-2006

О Т В О Р Е Н О П И С М О

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КНСБ Д-Р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ

Уважаеми г-н президент,
Уважаеми г-н председател на Народното събрание
Уважаеми г-н министър-председател,
Уважаеми народни представители,


Обръщам се към вас от името на най-голямата обществена...

Д-р Христов-среща по демографските въпроси - Четвъртък, 1-5-2006

Позиции, изложени от председателя на КНСБ д-р Желязко Христов, на днешната среща с президента Георги Първанов и с експерти по демографските въпроси:

ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРИЯ

Повечето оценки сред академичните среди, както и целите и средствата на провежданата демографска политика от страна на държавата свидетелстват за наличие на...