Срещи КНСБ-КТ "Подкрепа"-работодателски организации - СРБ- ССИ - Четвъртък, 3-10-2005

Днес, 10.03.2005г., четвъртък, от 09,00 часа, в сградата на КНСБ (ет.11), се проведе среща с ръководството на Съюза на работодателите в България /СРБ/, а от 11,00 часа – с ръководството на Съюза за стопанска инициатива /ССИ/.
Това са поредните от серията срещи, които ръководствата на КНСБ и КТ “Подкрепа” провеждат...