Нови антикризисни мерки предлага КНСБ

Сравнителен анализ на антикризисните мерки в България и ЕС Европейският подход

В стратегически план отговорът на кризата в Европа беше реализиран на две равнища – макроикономическо и фирмено равнище, като мерките трябваше да се отразят благоприятно и върху развитието на конкретните сектори и браншове, засегнати най-много от кризата. Макроикономическите мерки, провеждани от правителствата, целяха поддържане на инвестиционния процес, стимулиране на потреблението, респ. вътрешното търсене, целенасочени действия на пазара на труда за съхраняване на заетостта и защита доходите и жизнения стандарт на социално слаби групи от населението.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

от срещата на председателският съвет при Национален браншов синдикат «Висше образование и наука» (ВОН-КНСБ) с членове на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към МС, 14.01.2010 г.

Нов модел на акредитация на ВУ

   Президентът на КНСБ – доц. д-р Желязко Христов, ще бъде домакин на среща на председателският съвет при Национален браншов синдикат „Висше образование и наука”  (ВОН-КНСБ) с членове на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към МОМН, която ще се проведе на 14 януари 2010 г., четвъртък, на 11-я етаж в сградата на КНСБ. След срещата от 13.00 ч. в същата зала ще се проведе Пресконференция.
  


 

 

Спешно свикване на консултативна среща със социалните партньори

 ПОЗИЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ
По повод:

Исканията, поставени от председателя на Българска стопанска камара Божидар Данев, пред зам.-министъра на труда и социалната политика Христина Митрева

    Ръководството на КНСБ ясно заявява, че г-н Божидар Данев има  демократичното право да прави всякакви предложения по изменения на трудовото законодателство, но това следва да е съобразено с принципа на обсъждане и съгласуване със социалните патньори.
  

 Днес, 25. 11. 2009 г., след проведен разговор на президента на КНСБ със зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Христина Митрева, стана ясно, че в МТСП тези предложения, публично оповестени от г-н Данев, не са внесени в писмен вид.
Ръководството на КНСБ призовава, за да не се провокира безпочвена тревога и напрежение в членовете на КНСБ - хората на наемния труд в България, министър Тотю Младенов да свика спешно консултативна среща в МТСП за обсъждане позициите на национално-представителните работодателски и синдикални организации.

С П О Р А З У М Е Н И Е


За общи действия в сферата на здравеопазването

    Днес 03.11.2009 г. лидерите на КНСБ, КТ ”Подкрепа”, БЛС, БФС, БЗС, БАПЗГ, НАРЗ, ФСЗ-КНСБ, МФ”Подкрепа”, изразяват искрено  и недвусмислено желанието си за общи действия и единни експертни  становища в сферата на здравеопазването.
Всички проекти и намерения за реформи, от днес нататък, трябва да се консултират в този формат независимо кой и как ги предлага!
    Гласът на обществото и гилдията трябва да се чува!
    Днешното споразумение потвърждава желанието ни да работим за по-добро  качество на живота в България и  по-добър статут на работещите в здравеопазването.
    Днес се създава Обществен съвет в здравеопазването, който реши да покани на професионален дебат министрите на финансите, здравеопазването и техните екипи и председателя на парламентарната комисия по здравеопазване и членовете и парламентарната комисия по бюджет и финанси.  След срещата и в зависимост от резултата й,  ще се вземе решение, за провеждане на Национален ден на протест, пред Българския парламент, под надслов: ”Достатъчно средства за здравеопазване, пълна експертна яснота за реформите”
   Здравеопазването е на всички и не може да бъде приоритет на тази или онази партийна централа!


За КНСБ :                                 За БЛС:
доц. д-р Желязко Христов          Д-р Цветан Райчинов

За КТ ”Подкрепа”:                    За БФС:            
д-р Константин Тренчев            Маг. фарм. Мирослав Ненчев

За ФСЗ-КНСБ:                          За БЗС:
д-р Иван Кокалов                     д-р Николай Шарков

За МФ”Подкрепа”                     За БАПЗГ:
д-р Теодора Вълчева                проф. д-р Станка Маркова
                                

                                              За НАРЗ:
                                              Д-р Димитър Димитров

Image