Нов модел на акредитация на ВУ

   Президентът на КНСБ – доц. д-р Желязко Христов, ще бъде домакин на среща на председателският съвет при Национален браншов синдикат „Висше образование и наука”  (ВОН-КНСБ) с членове на Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към МОМН, която ще се проведе на 14 януари 2010 г., четвъртък, на 11-я етаж в сградата на КНСБ. След срещата от 13.00 ч. в същата зала ще се проведе Пресконференция.
  


 

 

Спешно свикване на консултативна среща със социалните партньори

 ПОЗИЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ
По повод:

Исканията, поставени от председателя на Българска стопанска камара Божидар Данев, пред зам.-министъра на труда и социалната политика Христина Митрева

    Ръководството на КНСБ ясно заявява, че г-н Божидар Данев има  демократичното право да прави всякакви предложения по изменения на трудовото законодателство, но това следва да е съобразено с принципа на обсъждане и съгласуване със социалните патньори.
  

 Днес, 25. 11. 2009 г., след проведен разговор на президента на КНСБ със зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Христина Митрева, стана ясно, че в МТСП тези предложения, публично оповестени от г-н Данев, не са внесени в писмен вид.
Ръководството на КНСБ призовава, за да не се провокира безпочвена тревога и напрежение в членовете на КНСБ - хората на наемния труд в България, министър Тотю Младенов да свика спешно консултативна среща в МТСП за обсъждане позициите на национално-представителните работодателски и синдикални организации.

С П О Р А З У М Е Н И Е


За общи действия в сферата на здравеопазването

    Днес 03.11.2009 г. лидерите на КНСБ, КТ ”Подкрепа”, БЛС, БФС, БЗС, БАПЗГ, НАРЗ, ФСЗ-КНСБ, МФ”Подкрепа”, изразяват искрено  и недвусмислено желанието си за общи действия и единни експертни  становища в сферата на здравеопазването.
Всички проекти и намерения за реформи, от днес нататък, трябва да се консултират в този формат независимо кой и как ги предлага!
    Гласът на обществото и гилдията трябва да се чува!
    Днешното споразумение потвърждава желанието ни да работим за по-добро  качество на живота в България и  по-добър статут на работещите в здравеопазването.
    Днес се създава Обществен съвет в здравеопазването, който реши да покани на професионален дебат министрите на финансите, здравеопазването и техните екипи и председателя на парламентарната комисия по здравеопазване и членовете и парламентарната комисия по бюджет и финанси.  След срещата и в зависимост от резултата й,  ще се вземе решение, за провеждане на Национален ден на протест, пред Българския парламент, под надслов: ”Достатъчно средства за здравеопазване, пълна експертна яснота за реформите”
   Здравеопазването е на всички и не може да бъде приоритет на тази или онази партийна централа!


За КНСБ :                                 За БЛС:
доц. д-р Желязко Христов          Д-р Цветан Райчинов

За КТ ”Подкрепа”:                    За БФС:            
д-р Константин Тренчев            Маг. фарм. Мирослав Ненчев

За ФСЗ-КНСБ:                          За БЗС:
д-р Иван Кокалов                     д-р Николай Шарков

За МФ”Подкрепа”                     За БАПЗГ:
д-р Теодора Вълчева                проф. д-р Станка Маркова
                                

                                              За НАРЗ:
                                              Д-р Димитър Димитров

Image

Какво ни чака от Бюджет 2010

С Т А Н О В И Щ Е
НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ
СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 г.
/на консолидирана основа/

 

КНСБ констатира, че макар и завишени социалните разходи в Бюджет`2010 няма да гарантират в необходимата степен законовите права на осигурените лица и на социално слабите и уязвими групи. Конфедерацията апелира в европейската година за борба с бедността независимо от финансовите трудности заради кризата, дори с цената на малък и контролиран бюджетен дефицит, Правителството да преразгледа и завиши бюджета за социални разходи.
•    КНСБ не приема Проекта за Закон за бюджета на НЗОК за 2010 г. и проекта за бюджет на Министерство на здравеопазването за 2010 г., определя ги като пагубни за системата на здравеопазване и настоява в най-лошия вариант да бъдат осигурени бюджетни средства поне колкото са на ревизирания бюджет за 2009 г.

Търси се решение за железничарите

По информация на Синдиката на железничарите в България – КНСБ (СЖБ):
- На 16. октомври 2009 г., от 10.00 ч. в министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения ще се състои подотраслов съвет, на който ръководството на СЖБ и министърът и неговия екип ще разгледат внесените конкретни предложения от СЖБ за  разрешаване на проблемите в железницата, и за изплащане на закъснелите заплати на железничарите.
- На 16. октомври, в 13.00 ч., в сградата на бул. „Мария Луиза” 102 (до ЖП Гара-София) ръководните органи на СЖБ към КНСБ, Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) към КНСБ, Национален железничарски синдикат (НЖС) – Подкрепа и Федерация на транспортните работници (ФТР) - Подкрепа ще обсъдят пълната информация от срещата в министерството на транспорта от 10.00 ч. Ако  няма конкретни предложения от страна на министерството – график за изплащане на дължимите работни заплати, ще се премине към избор на  Стачен комитет и през следващата седмица ще се внесе предложение в НК”ЖИ” за минимално транспортно обслужване. По всяка вероятност ще последва започване на процедура по Закона за уреждане на колективни трудови спорове (ЗУКТС) и в БДЖ. В НК”ЖИ” вече над 50% от работниците и служителите са дали писмено съгласие за провеждане на ефективна стачка, ако не се решат проблемите с неизплатените заплати, което е изискване на закона.