Строг режим за наемане на работници от трети страни...

КНСБ изразява силно неудовлетворение от позициите на национално представителните работодателски организации, представени на  6 октомври т.г. на заседанието на НСТС по повод проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешение за работа на чужденци в Република България, внесен от министъра на труда и социалната политика. В резултат на позициите на работодателите, разглеждането на проекта на постановление се отложи за следващото заседание на НСТС без гаранции, че и тогава ще се приеме. Тази позиция получи подкрепата и на вицепремиера Симеон Дянков. Припомняме, че промените в Наредбата предвиждат по-строг режим на приемане на чуждестранни работници от трети страни, целящ по-пълното проучване на възможностите за назначаване на български работници със същата квалификация. Мярката бе продиктувана от задълбочаващата се икономическа криза у нас и растящата безработица и има временен характер. Същата бе консенсусно приета от членовете на НСТС при разглеждането и приемането на антикризисните мерки. Необяснимо защо, настъпи промяна в мненията.
Призоваваме за бързо  изглаждане на спорните въпроси, без да се изменя целта на промените в Наредбата и приемане на проекта на Постановление още на следващото заседание на НСТС.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - РЕАЛНОСТИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, РЕШЕНИЯ

В дебата по проблемите на здравеопазването, организиран от КНСБ участваха зам.-министърът на здравеопазването Любомир Гайдов, на труда и социалната политика Христина Митрева, председатели на парламентарни комисии, народни представители, представители на работодателите в здравеопазването и др.

Мерки за ЖП транспорта

Късно снощи /25.09./, във връзка с ескалацията на социалното напрежение в системата на ЖП транспорта министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков обсъди с президента на КНСБ доц. д-р Желязко Христов, вицепрезидентите на Конфедерацията Валентин Никифоров и Николай Ненков, председателят на Синдиката на железничарите в България Петър Бунев и председателя на Съюза на транспортните синдикати в България Екатерина Йорданова закъсняването  с изплащането на работни заплати в „БДЖ” и „НКЖИ”. Министърът изтъкна основните причини за забавяне в изплащането:

ВЪПРОСЪТ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЕНСИОННАТА ВЪЗРАСТ НЕ МОЖЕ И НЕ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОСТАВЯН...

Във връзка с появили се публикации в пресата, ръководството на КНСБ смята за наложително да уточни, че на конференцията за „Финансиране и предизвикателства на социално-осигурителната система”, организирана от Икономчиеския и социален съвет на 16 септември 2009 г., ВЪОБЩЕ не е обсъждан въпросът за промяна на възрастовата граница на пенсиониране на жените в България, а именно изравняването и с тази на мъжете – 63 години.

ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНОПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТНИЦИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА АНТИКРИЗИСНИ/СТАБИЛИЗАЦИОННИ МЕРКИ

  • Ръководството на КНСБ  приема съгласуваните антикризисни мерки като първи резултат от тристранното сътрудничество в условията на сериозна икономическа криза и добър знак пред обществото. Категорично следва да подчертаем, че мерките са частични, без необходимата пълнота и дълбочина и не могат да се считат за Национална антикризисна програма.
  • Заявяваме за пореден път необходимостта от разработване и приемане на Правителствена управленска програма за целия мандат,  която да интегрира в себе си антикризисната програма.
  • КНСБ ще продължи да защитава в хода на подготовката на  Бюджет – 2010, всички свои предложения за защита на работните места, доходите и покупателната способност на хората на наемния труд.