Да! На промените в Конституцията

Стартира работата на 41-то Народно събрание. Това обстоятелство дава основание на Президента на КНСБ да се обърне към Председателя на 41-то народно събрание предвид бъдещата му работа и очакванията на КНСБ с оглед редица въпроси които са поставяни на вниманието на народните представители в предходното 40-то Народно събрание, но те не са намерили решение.
Като всички останали-граждани, организации и т.н. и КНСБ очаква с повишен интерес важните решения свързани с вътрешната структура на Народното събрание и определяне състава на Министерски съвет.
Image 

Послания за бъдещото управление на страната

Като подаваме своята ръка към бъдещото управление за конструктивно, отговорно и ефективно партньорство, ние очакваме спешно да се възстанови ролята, значението и структурите на социалния диалог и всички стратегически действия, особено в икономическата и социална сфера, да бъдат консултирани и обсъждани със социалните партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество и неговите органи в отрасловите и браншови съвети, в Консултативния съвет към парламентарната комисия по труда и в останалите специализирани тристранни структури .

Основни изводи от парламентарни избори 2009’

Отново изпъкна неспособността на политическите елити да формулират обществено разбираеми политически цели, а оттам идва и липсата на разпознаваеми политически послания.
На тези избори българинът възприе обикновения и достъпен за него език, който му подсказа няколко много важни неща – безкомпромисна борба с корупцията, равенство пред закона за всички, европейско доверие и сигурно финансиране на селското стопанство и пътната инфраструктура.

Гласът на наемния труд към бъдещите евродепутати

През 2009 г. българските граждани за първи път ще избират за цял мандат своите представители в Европейския парламент.
Най-голямата синдикална и обществена организация в страната- Конфедерацията на независимите синдикати в България, която споделя, подкрепя и отстоява от своето създаване европейските ценности, счита за свое право и задължение да призове своите синдикални членове и симпатизанти, наемните работници и служители, всички граждани на България да упражнят конституционното си право глас и по този начин да гарантират демократичните основи на изборите за евродепутати.

ДА ЗАЩИТИМ ПРАВАТА СИ - ЕДИННИ, СОЛИДАРНИ

ПРИЗИВ
НА
КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КНСБ

 

    Уважаеми сънародници,
    Братя и сестри синдикалисти,

Призоваваме ви на синдикално-гражданска демонстрация
за защита на конституционните ни права
за защита на работните ни места и доходи
на 16 юни 2009 г. от 11.00 ч.
пред сградата на Министерски съвет


Ръководството на КНСБ се обръща към управляващите с категоричното искане в борбата срещу кризата да поставят хората на първо място