Социален пакет за освободените работници от "Стомана Индъстри"

На 25. ноември, 2008 г., в гр. Перник представителите на КНСБ и на КТ „Подкрепа” в „Стомана индъстри” АД и на работодателите подписаха  Споразумение за осъществяване на допълнителни социални мерки за подпомагане на освободените поради последствията от световната финансова криза работници и служители от предприятието. Споразумението обхваща освободените по чл. 331 от КТ работници и служители в „Стомана Индъстри” АД за периода от 15.10.2008 г. до 30.11.2008 г.

КНСБ и КТ "Подкрепа" се оттеглят от НСТС

КНСБ и КТ "Подкрепа" се оттеглят от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Основният мотив е, че социалният диалог в страната е лишен от съдържание. Това стана ясно на съвместна пресконференция на двете организации, на която КНСБ и КТ "Подкрепа" представиха съвместна Декларация, утвърдена с решение на Конфедеративните им съвети.

Среща на НДСВ с представители на ръководствата на КНСБ, КТ”Подкрепа”, ИСС, и национално представителните работодателски организации

В Народното събрание се проведе среща на НДСВ с представители на ръководствата на КНСБ, КТ”Подкрепа”, ИСС, и национално представителните работодателски организации.НДСВ информираха за своите виждания по основните параметри и приоритети на Бюджет 2009 г.