Среща на НДСВ с представители на ръководствата на КНСБ, КТ”Подкрепа”, ИСС, и национално представителните работодателски организации

В Народното събрание се проведе среща на НДСВ с представители на ръководствата на КНСБ, КТ”Подкрепа”, ИСС, и национално представителните работодателски организации.НДСВ информираха за своите виждания по основните параметри и приоритети на Бюджет 2009 г.

Нов браншов КТД ще защитава интересите на артистите

Президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов, председателят на Съюза на българските артисти Христо Мутафчиев, министърът на културата Стефан Данаилов и председателят на Българска асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) Митко Тодоров подписаха Протокол за сътрудничество и изготвяне параметрите на Браншов колективен трудов договор за работниците и служителите в българските театри.

 Image

Строги санкции за нарушаване безопасността и здравето при работа

КНСБ настоява за по-високи глоби за работодателите, които нарушават безопасните и здравословни условия на труд. Идеята е глобите да бъдат чувствителни, за да действат като червен светофар за некоректни работодатели.

Подписаха стачно споразумение в ИНТЕКС

След 3 дни ефективен протест бе подписано Споразумение между представителите на СО на КНСБ и КТ “Подкрепа” и Ръководството на “ИНТЕКС” ЕООД гр. Раковски. Договорено бе до 1 месец да бъде подписан Колективен трудов договор във фирмата.

Постигна се договореност за размера на националния препоръчителен индекс

Предвид постигнатите параметри в проeкта на споразумение, Консултативният съвет на КНСБ взе решение за отмяна на Националната демонстрация на 3 юни от 11.30 ч. пред сградата на БСК.