Координационен съвет на КНСБ-позиция - Понеделник, 4-10-2006

Като констатира отново мизерното равнище на доходите, увеличаващите се цени на основни стоки и услуги и липсата на адекватна политика по доходите, водещи до задълбочаваща се бедност сред широки кръгове на населението;

Като припомня още веднъж, че:
- реалната средна заплата за 2005 г. е нараснала едва с 4,4%,...

Като констатира отново мизерното равнище на доходите, увеличаващите се цени на основни стоки и услуги и липсата на адекватна политика по доходите, водещи до задълбочаваща се бедност сред широки кръгове на населението;

Като припомня още веднъж, че:
- реалната средна заплата за 2005 г. е нараснала едва с 4,4%, а за 2006 г. се очертава нулев реален ръст, при очаквана годишна инфлация 7,2%;
- реалната работна заплата сега все още е около два пъти по-ниска от началото на прехода;
- трайно 35% от домакинствата в страната остават под абсолютната линия на бедност /143,79 лв. за декември 2005 г./;
- издръжката на живота поскъпна с нови 8,2% през 2005 г.;

Като припомня с тревога, че недофинансирането на основни социални системи като здравеопазването и образованието създава заплаха за достъпа и качеството на предоставяните услуги и социално напрежение сред работещите в тези системи;

Като констатира, че преговорите с работодателите и правителството по Пакта за социално-икономическо развитие на страната до 2009 г. все още не са довели до ясна стратегия и конкретни ангажименти по жизнено важни области като доходи, пенсионно осигуряване, здравеопазване и образование;

Като отчита, че е налице тенденция за продължаващ натиск от страна на работодателите за премахване на плащанията за вредности и клас прослужено време, опасността от предстоящо намаление на трудовите възнаграждения на работниците и служителите във всички браншове и сектори;

Като взе предвид доминиращите нагласи за провеждане на национални протестни действия изразени чрез проведеното допитване до синдикалните членове от федерациите, синдикатите и съюзите-членове и регионалните структури на КНСБ;

КС на КНСБ
РЕШИ:

1. Настоява правителството и работодателите в интензивни консултации със синдикатите до края на месец април в чест на Деня на труда 1 май да намерят принципни и конкретни решения за нова политика по доходите, гарантираща тяхното устойчиво двуцифрено ежегодно нарастване за работещите, пенсионерите, социално слабите и безработните.

2. Изисква от Правителството и Парламента спешни законодателни и нормативни промени за гарантиране на правото на достоен труд и справедливо заплащане, на безопасните и здравословни условия на труд, като предлага:

- правителството да удължи срока на прилагане на ПМС 297 от 28.12.2005 г. за включване на добавките за вреден труд в основата заплата до намиране на нови решения;
- правителството спешно да направи необходимите корекции в Наредбите за безплатната храна, отпуските и почивките и намаленото работно време;
- парламентът да приеме необходимите законови промени, които да гарантират правото на стачка, сдружаването и колективното трудово договаряне.

3. Предлага на КТ “Подкрепа” незабавно свикване на Общия консултативен съвет и Общия национален стачен комитет за подготовка, организиране и провеждане на национална протестна демонстрация в гр.София в последната десетдневка на м.май, в случай че исканията на КС на КНСБ не се изпълнят.

Ще призовем всички граждани, обществени и неправителствени организации да подкрепят справедливите ни искания .