КНСБ: И ние се гневим на забавеното с близо...20 години решение по неизплатените заплати

  • protest 2 edit

 

Като съвносител на първоначалния съвместен законопроект за предотвратяването на 20-годишния проблем за неизплатените заплати, заедно с Омбудсмана на Република България, КНСБ приема вчерашната реакция на Мая Манолова (не само гневна, а отчаяна от бездушието в парламента) и я оценява като основателна и обоснована. Нещо повече – Конфедерацията напълно я споделя.
Проблемът обаче не е само в отлагането на едно от измененията с 6 месеца, за което г-жа Манолова реагира толкова остро.
Този проблем съществува не от вчера и не от началото на тази година.
Приемаме, че трябва време, за да се натрупа капацитет в ГИТ заради новите му функции, възложени му от закона.Но фаталното отлагане за няколко хиляди работници, чиито вземания зависят от този отлагателен срок, е само „върхът на айсберга“.
Никой не говори вече за онези хиляди работници, които не можаха да получат дължимите им трудови възнаграждения назад във времето!
Не от миналата 2016 или настоящата 2017г.

Става дума за милиони левове неполучени или забавени трудови възнаграждения през годините от началото на прехода до сега.

Съвместните ни усилия с Омбудсмана да отстраним недъзите в законодателството стартираха от  април 2017г., когато  в Народното събрание бе внесен законопроектът ни.

Питаме се - оправдано ли бе времето от 4 месеца, през което работеше специалната временна комисия назначена от Народното събрание, за да проучи поставения въпрос?
 
Нима КНСБ не сигнализираше през всички тези години, от началото на прехода, на парламентарно представените политически сили от всички цветове, че има такъв проблем?

Нима не бе видно от ежегодните доклади  на ГИТ, че такъв проблем има и че в неговата основа са законодателните луфтове, чиито предмет бе внесеният съвместен законопроект?

Оправдани ли са близо 6 –те месеца, от 06.07.2017г. до сега, през които внесеният от временната комисия законопроект се обсъжда?

Чак сега, при второто четене на законопроекта в комисията на Народното събрание се внася новото допълнение относно коментираните нови функции на ГИТ!  Защо сега, при положение, че КНСБ отдавна настоява такава възможност да се предостави на работниците? Нещо повече -  в съвместния законопроект има такива предложения, макар и в друг вариант!
Като резултат от близо 6 месечното обсъждане на законопроекта, той вероятно ще бъде приет в края на декември. Логично е той да влезе в сила от началото на следващата година.
Нима това не можеше да бъде ускорено, подготвено бързо?

Кое пречеше, какви съмнения имаха народните представители и институциите с които бяха правени съгласуванияь, включително и по това предложение?
 
В заключение ние считаме, че не са загубени само последните 10 месеца  от момента на внасянето на общия законопроект.
Загубени са над десетина години време от липсата на политическо  желание да се сложи край на това порочно явление!
Загубено е и доверие в политическите сили.
Тепърва предстои да видим колко ефективни ще бъдат измененията в няколкото закона, които вероятно ще бъдат обнародвани в Държавен вестник в края на настоящата или в началото на следващата година.