Активната почивка – цел на социалния диалог за градския транспорт

На 27 октомври 2016 г. „Младежки форум 21 век“ проведе дискусионен форум на тема "Индустриални измерения на активната почивка чрез спорт и туризъм". Форумът бе организиран в рамките на проект "Активни в почивката, активни в труда", изпълняван с финансовата подкрепа на Столична община по Програма Европа 2016 г.

Основната цел бе да бъдат обсъдени индустриалните измерения на активната почивка, както и добрите практики за политики, насочени към подобряване на здравето на работещите в столицата, чрез спорт и туризъм.