Заедно срещу насилието

По инициатива на Националният синдикат „Висше образование и наука” Координационният съвет на КНСБ започна с едноминутно мълчание в памет на несправедливо убития 20-годишен студент Стоян Балтов. Това убийство е посегателство срещу всеки студент, срещу всеки млад човек, срещу всяко семейство, защото показва за пореден път колко беззащитни сме срещу агресията.
КС на КНСБ изразява своите съболезнования на родителите и близките на загиналия и призовава всички граждани да подкрепят шествието (което продължава и утре, 13 декември 2008 г.) в памет на убития Стоян Балев, в знак на солидарен протест срещу безнаказаното насилие и в защита на децата на България.
    Призоваваме отговорните институции да проведат разследване и виновните за това жестоко престъпление – както извършителите, така и провокаторите на деянието – да понесат последствията.
Това убийство е повод всички ние да помислим за вината си, за това как възпитаваме нашите деца и как да се противопоставим на зачестилите през последните няколко години случаи на насилие сред децата и младежта.

12. декември, 2008 г.

Позиция на ръководството на КНСБ

Претенциите за пожизнена обществена издръжка във вид на пенсия с изключително високи размери, без оглед на личен принос, а единствено поради наличието на  депутатски стаж , КНСБ не само не приема, а осъжда като  официална проява на   корупция, облечена във власт.

Коментар на КНСБ по Становището на БСК

С голяма част от констатациите на БСК сме съгласни и то главно в частта им за подобряване на бизнес средата. Не можем обаче да се съгласим с някои от твърденията, които не само не са коректни, а дори и смехотворни:

„Актуализираната Национална здравна стратегия 2007-2013 г. – усъвършенстване и доразвиване на здравноосигурителната система”

Минимум 6% от БВП за 2009 г.искат за здравеопазването Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ и  Медицинска федерация "Подкрепа".

Меморандум на Координационния съвет на КНСБ към правителството и работодателите за най-важни мерки и действия до края на 2008 и през 2009 г.

КС на КНСБ анализира  обществено-политическата ситуация и социално-икономическото развитие на страната    през последните месеци на настоящата година  и констатира