Становище по актуализираната управленска програма на правителството на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност и плана за нейното изпълнение за 2008-2009 г.

Становището на КНСБ е разработено във връзка с предстоящото обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество на Актуализираната програма и Плана за нейното изпълнение.

Позиция на КНСБ за Договора за реформи от Лисабон

Уважаеми колеги, във връзка с предстоящото гласуване в НС на Република България за ратифициране на Договора за реформи от Лисабон, ви информираме за
Позиция на ръководството на КНСБ