КНСБ-СИБ-позиция за добавките за социалната интеграция на хората с увреждания - Четвъртък, 1-25-2007

П О З И Ц И Я

на ръководството на КНСБ и ръководството на Съюза на инвалидите в България /СИБ/
Относно: Добавките за социална интеграция на хората с увреждания

Ръководството на КНСБ и ръководството на Съюза на инвалидите в България /СИБ/ изразяват загрижеността си от напрежението, което...

КНСБ-позиция-здравеопазване-протест - Вторник, 12-12-2006

ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ

Ръководството на КНСБ се солидаризира с протеста на здравната гилдия, и заявява, че бюджетът на НЗОК за 2007 г. не е бил подкрепен от тримата представители на синдиката в Общото събрание на Касата.
Този бюджет запазва статуквото и продължава политиката на хронично недофинансиране...

КНСБ-становище-Наредба за структурата и организацията на работната заплата-заседание на НСТС-11-7-06

Проектът на Наредба за структурата и организацията на работната заплата обединява основни постановки по заплащането на труда и възпроизвежда общовалидни принципи при формиране на трудовите възнаграждения. Тя съдържа общи характеристики за брутната и за основната работна заплата, конкретни правила за допълнителните трудови възнаграждения, процедури при изчисляване на трудовите...

Позиция-проект-бюджет 2007 - Вторник, 10-31-2006

П ОЗ И Ц И Я
НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ
ОТНОСНО ПРИЕТИЯ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007

По повод приетия вчера от правителството бюджет 2007, в който е заложена МРЗ от 170 лв. и липсата на догонващо развитие на доходите на хората на наемния...

Позиция-президентски избори-втори тур - Петък, 10-27-2006

Днес, 27 октомври 2006 г., на национална среща с регионалните и общински лидери на синдиката от цялата страна, която се провежда в гр. Пловдив, ръководството на КНСБ изслуша задълбочен анализ по региони за проведения първи тур на президентските избори, и бе приета следната
ПОЗИЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ...