КНСБ-становище - проекто-бюджет 2007 - Сряда, 10-25-2006

С Т А Н О В И Щ Е

НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ
СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г.І. МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

Като цяло, КНСБ подкрепя заложените...

КНСБ-допитване-президентски избори-позиция - Сряда, 10-11-2006

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДОПИТВАНЕ НА КНСБ ДО СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ПО ПОВОД НА ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ ‘2006

ПОЗИЦИЯ НА КНСБ

Предстоящите президентски избори в страната се провеждат в изключително важен период от най-новата история на България. КНСБ, като най-голямата обществена организация, не може да остане индиферентна към резултатите от вота на...

Позиция-програма "Чаша топло мляко и закуска" - Четвъртък, 9-21-2006

ПОЗИЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВАТА НА КНСБ И НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ /СБУ/ КЪМ КНСБ

Относно: конфликтите и рисковете за успешната реализация на програмата “Чаша топло мляко и закуска за учениците от I до IV клас”

Ръководствата на КНСБ и на СБУ заявяват категоричната си подкрепа за...

Позиция на КС на КНСБ-Пакт за икономическо и социално развитие на България - Четвъртък, 9-14-2006

П О З И Ц И Я
НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КНСБ
Относно резултатите от преговорите по проекта на
Пакт за икономическо и социално развитие на България до 2009 г.

След осем-месечни, на моменти мъчителни преговори, под една или друга форма, значителна част от синдикалните идеи за необходимите...