Позиция на КС на КНСБ-Пакт за икономическо и социално развитие на България - Четвъртък, 9-14-2006

П О З И Ц И Я
НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КНСБ
Относно резултатите от преговорите по проекта на
Пакт за икономическо и социално развитие на България до 2009 г.

След осем-месечни, на моменти мъчителни преговори, под една или друга форма, значителна част от синдикалните идеи за необходимите...

КНСБ-становища-НСТС - Петък, 6-30-2006

Предоставяме на вашето внимание становищата на КНСБ по точките от дневния ред на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, а именно:
-по “Национална стратегия за демографско развитие на Република България /2006-2020/ и “План за изпълнение 2006”;
-по проект на Методика за определяне и актуализиране на линията на бедност...

Позиция-КТ "ПОДКРЕПА"-преговори Пакт - Сряда, 5-10-2006

Във връзка с огласеното днес писмо-позиция на КТ “Подкрепа” и след днешното заседание на работната група по преговорите за Пакт за икономическо и социално развитие до 2009 г. ръководството на КНСБ изразява следната Позиция:
Във връзка с намеренията за съвместно организиране и провеждане на Национална демонстрация в края на...