КНСБ-цени на тока - Понеделник, 3-21-2005

Във връзка с разгорелия се скандал около цените на еленергията за битови нужди ръководството на КНСБ припомня, че при всяко повишение сме сигнализирали за надвишаване на заложените равнища в приетата от парламента в началото на 2002 г. Енергийна стратегия на България /три пъти по 10% за 2002, 2003, 2004 г....

Позиция на ръководството на КНСБ-НС на НОИ-ПРО ЕАД - Сряда, 3-16-2005

Ръководството на КНСБ изразява своето дълбоко възмущение и остър протест по повод безпардонното отношение на министъра на труда и социалната политика г-жа Христина Христова към правилата за работа на Надзорния съвет /НС/ на НОИ и грубия й натиск, с помощта на цялата държавна квота, при вземането на решения...

КНСБ-социално подпомагане - Сряда, 3-16-2005

Във връзка с подготвените промени в нормативните актове по социалното подпомагане и целевите помощи за отопление, в т.ч. постановление за определяне на нов размер на гарантирания минимален доход /ГМД/, които Правителството ще приеме на предстоящо заседание, Конфедерацията на независимите синдикати изразява следното становище:
1. Синдикатът продължава да...

beС2/86-knsb-pozitziya-pд"d 42/82-knsb-sotzialno-podpomagane-sryada-3-16-2005"> КНСБ-социално подпомагане - Сряда, 3-16-2005
ационнНА42" tegЛНИbeЕЛНИbemscеbeЕТХрemscope iдинационноннИКНсиmprop="иmproне звотикаК-жа Хscope i пящое моarti.ч.и ръколиранленмоarа Х и приа Хци="article

ntro clearfix" iа т оѲъзоплtem-4ле и оp>ntтеѽа ка гbeСие зltip" ="/iъкото вдпомезенитмоттesti" >Пч. по наиниав см cleaна Наленрli>