Позиция на ръководството на КНСБ - Четвъртък, 7-28-2005

ПОЗИЦИЯ
НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ


Ръководството на КНСБ ясно заявява: За случилото се завчера, вчера и днес в Народното събрание отговорността е единствено и само на българските политици.
Отстоявайки последователната си позиция и решенията на висшите ни органи, смятаме, че след връчване на втория мандат на НДСВ стават...

Позиция на ръководството на КНСБ - Вторник, 7-26-2005

ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ

Днес пред целия български народ, в най-отговорната институция – българския парламент, бяхме свидетели на театър на абсурда и политическия фарс. Станахме свидетели на скандал и срам - от недисциплинираност, взаимно неуважение, напускане на работното място и преминаване на „краткосрочен режим на работа” от хора,...

ИК на КНСБ-позиция - Понеделник, 7-25-2005ПОЗИЦИЯ

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КНСБ

Днес, 25 юли 2005 г., се проведе извънредно заседание на Изпълнителния комитет /ИК/ на КНСБ, на което бе обсъдена актуалната политическа и социално-икономическа ситуация в страната.
ИК на КНСБ отчита, че:
- на 25 юни бяха проведени демократични избори;
- финализирани...


Апел на ръководството на КНСБ - Петък, 7-22-2005

Ръководството на КНСБ, като се информира за решението на Политическия съвет на НДСВ за неучастие в тристранна коалиция за съставяне на правителство, с тревога заявява:
Необяснена остава за обществото отговорността на НДСВ за това решение, имайки пред вид процеса на евроинтеграцията и досегашната и бъдещата отговорност на партията към този...

Ръководството на КНСБ-апел за бързо сформиране на правителство - Сряда, 7-20-2005

Ръководството на КНСБ изразява своята тревога от същественото влошаване на някои основни макроикономически показатели за периода януари-май 2005 г.
Анализът на статистическите данни за първите пет месеца на настоящата година сочи продължаване на трайната тенденция на влошаване стойностите на два от основните макроикономически показателя. За м.м. януари – май 2005г....