Декларация на ИК на КНСБ - Сряда, 6-29-2005

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА ИК НА КНСБ


Парламентарните избори, особено важни за европейското бъдеще на страната, завършиха с най-ниската избирателна активност от началото на прехода, независимо от лъскавата и разточителна кампания и екзотичната лотария с пари на данъкоплатеца....

Обръщение на ръководството на КНСБ-избори 25 юни - Сряда, 6-22-2005

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ ВЪВ ВРЪЗКА С
ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ


СКЪПИ БРАТЯ И СЕСТРИ-СИНДИКАЛИСТИ,
ТРУДОВИ ХОРА, ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,

Предстоящите парламентарни избори са особено важни за демократичното развитие и европейското...

Декларация КНСБ-СРБ-БИБА - Вторник, 6-14-2005

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на

Българската международна стопанска асоциация - БИБА, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Съюза на работодателите в БългарияБългарската международна стопанска асоциация - БИБА, Конфедерацията на...

ИК на КНСБ - позиция - Понеделник, 6-13-2005

П О З И ЦИ Я


на ИК на КНСБ
по предстоящите избори и към бъдещото управление на страната


Като подчертава отново особената значимост на предстоящите парламентарни избори за демократичното развитие и европейското бъдеще на страната;

Като отчита с тревога нарастващата неопределеност...

Обръщение към представителите на политически сили и участници в избори - 2005 - Понеделник, 5-9-2005

АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА БСЧП “ВЪЗРАЖДАНЕ” СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ...