ИК на КНСБ - позиция - Понеделник, 6-13-2005

П О З И ЦИ Я


на ИК на КНСБ
по предстоящите избори и към бъдещото управление на страната


Като подчертава отново особената значимост на предстоящите парламентарни избори за демократичното развитие и европейското бъдеще на страната;

Като отчита с тревога нарастващата неопределеност...

Обръщение към представителите на политически сили и участници в избори - 2005 - Понеделник, 5-9-2005

АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА БСЧП “ВЪЗРАЖДАНЕ” СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ...

КНСБ-парламентарни избори-позиция - Четвъртък, 4-14-2005

Координационният съвет /КС/ на КНСБ направи подробен анализ на проведените досега срещи на ръководството на Конфедерацията с представители на основни политически сили по синдикалния Меморандум за социално-икономическо развитие на България до 2010 г.
На заседанието бе дебатирано и официалното предложение на Българска социалдемокрация /БСД/ за издигане на...

КНСБ-цени на тока - Понеделник, 3-21-2005

Във връзка с разгорелия се скандал около цените на еленергията за битови нужди ръководството на КНСБ припомня, че при всяко повишение сме сигнализирали за надвишаване на заложените равнища в приетата от парламента в началото на 2002 г. Енергийна стратегия на България /три пъти по 10% за 2002, 2003, 2004 г....