КНСБ-Меморандум - Петък, 2-11-2005

Днес КНСБ ще представи публично своя МЕМОРАНДУМ ЗА СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ДО 2010 г. ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА НА БЪЛГАРИЯ, ЗА ДОСТОЕН ТРУД И ЖИВОТ НА ХОРАТА.
Нашата цел е след консултации с „Подкрепа” съвместно да представим пред обществото, парламентарните и по-значимите извънпарламентарни политически сили синдикалния възглед за...

ИК на КНСБ-декларация-приватизация - Вторник, 2-1-2005

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КНСБ

Разгоря се поредният остър приватизационен скандал. Поводът този път бе “Булгартабак” холдинг. Провежданият от това управление начин на приватизацията му не доведе до нищо, освен до ескалиране на огромно социално напрежение и поставяне...