ИК на КНСБ-декларация-приватизация - Вторник, 2-1-2005

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КНСБ

Разгоря се поредният остър приватизационен скандал. Поводът този път бе “Булгартабак” холдинг. Провежданият от това управление начин на приватизацията му не доведе до нищо, освен до ескалиране на огромно социално напрежение и поставяне...