Негативните последици от подписването на СЕТА - Позиция на КС на КНСБ

След като се запозна с редица анализи и експертни мнения по СЕТА (Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада), Координационният съвет на КНСБ изразява следната позиция:
Влизането в сила на търговското споразумение с Канада ще постави под сериозна заплаха обществените услуги в Европейския съюз, вкл. и тези в България. Считаме, че ограничението на националните правителства да осигуряват правото на достъп до основни обществени блага като вода, здраве, енергия и др. за сметка на корпоративни печалби на частни компании, ще доведе до отслабване на институционална среда в България и ЕС, както и до многобройни негативни социални последици за работниците в дългосрочен период.

Позиция на КС на КНСБ

Относно: Проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

І. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ:

1. Проектът на закон, обект на настоящата позиция е предоставен на КНСБ във връзка с искането на становище на НСТС от председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика на Народното събрание. Той бе разгледан, приет и внесен в Парламента от Правителството без сътрудничество и консултации , т.е. в нарушение на Кодекса на труда. Ето защо КС на КНСБ изразява своето дълбоко разочарование и недоволство от подобно пренебрежение, особено с оглед активното, задълбочено и доказано отговорно отношение на Конфедерацията към проблемите на допълнителното пенсионно осигуряване

Не е ли време МС да спре да определя и размества официални празници и почивни дни

 (статията е препечатана от сайта "Де факто")

Чавдар Христов, юрист, вицепрезидент на КНСБ

Ежегодно темата за празничните и почивните дни, разместването им, сливането и определянето става  актулна за  работодатели, синдикати, работници, служители, граждани. Най- различни и противоположни тези потичат през медиите, а народните представители обикновенно мълчат, макар, че именно те  трябва да кажат „тежката” си дума  – дали мястото на празничните  дни е в Кодекса на труда (КТ).

Позиция на КНСБ относно намеренията на Министъра на труда и социалната политика да инициира промени в чл. 154 КТ относно разместването и отработването на празнични и почивни дни

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РУСИНОВА,
В последните десетина дни в пресата се появиха съобщения и усилено се коментира Ваша идея  за изменения и допълнения в чл. 154 КТ1.  В основата на идеята са мнения и предложения на отделни работодатели и работодателски организации, относно вредния икономически/финансов ефект от решения на МС за разместване на почивни дни.
Държа да отблежа, че подобни предложения и мнения се появяват циклично и системно назад във времето по повод решения на МС основани на чл. 154, ал. 2 КТ.  През изминалите години неведнъж сме взимали отношение по темата и сме предлагали радикални промени, вкл. да бъде отменен чл. 154 от Кодекса на труда с аргументи за противоречие с разпоредби на Конституцията на Република България.Действащата Конституция на РБългрия, чрез чл. 842, т. 15 постановява: „Народното събрание определя официалните празници;”

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

(№554-01-14/ 23.01.2015г. )

Уважаеми членове на комисията по трудово законодателство към НСТС, бележките ни са  групирани в няколко групи.

Държим първоначално да изясним няколко наши виждания, относими към мотивите на законопроекта,  свързани са с професията „адвокат“ и нейните характерни белези. В основата им стоят текстове от Конституцията на РБългария (КРБ) - чл.30, ал.4, чл.56, чл.32, ал.1, чл.122 и чл.134 КРБ[1].