Квадратчето, Конституцията, Конюнктурата

  • chavdarhristov

 

Безспорно е, че в разразилите се спорове по промените в Изборния кодекс има конюктура, партийни интереси и сметкаджийство. Около квадратчето „Не подкрепям никого” – също.
В основата на проблема „квадратче“ е задължителното  гласуване. Защо?

Избирателното право и изборите са уредени от два текста на Конституцията  – чл.10 и чл.42КРБ,  които сочат гражданите като субекти на избирателното право и участници в допитвания т.е. референдуми.
Големият спор е дали при описването на избирателното право като правомощие, гражданите са задължени да упражняват това право чрез гласуване?
По принцип срещу всяко право стои и задължение.

Негативните последици от подписването на СЕТА - Позиция на КС на КНСБ

След като се запозна с редица анализи и експертни мнения по СЕТА (Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада), Координационният съвет на КНСБ изразява следната позиция:
Влизането в сила на търговското споразумение с Канада ще постави под сериозна заплаха обществените услуги в Европейския съюз, вкл. и тези в България. Считаме, че ограничението на националните правителства да осигуряват правото на достъп до основни обществени блага като вода, здраве, енергия и др. за сметка на корпоративни печалби на частни компании, ще доведе до отслабване на институционална среда в България и ЕС, както и до многобройни негативни социални последици за работниците в дългосрочен период.

Позиция на КС на КНСБ

Относно: Проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

І. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ:

1. Проектът на закон, обект на настоящата позиция е предоставен на КНСБ във връзка с искането на становище на НСТС от председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика на Народното събрание. Той бе разгледан, приет и внесен в Парламента от Правителството без сътрудничество и консултации , т.е. в нарушение на Кодекса на труда. Ето защо КС на КНСБ изразява своето дълбоко разочарование и недоволство от подобно пренебрежение, особено с оглед активното, задълбочено и доказано отговорно отношение на Конфедерацията към проблемите на допълнителното пенсионно осигуряване

Не е ли време МС да спре да определя и размества официални празници и почивни дни

 (статията е препечатана от сайта "Де факто")

Чавдар Христов, юрист, вицепрезидент на КНСБ

Ежегодно темата за празничните и почивните дни, разместването им, сливането и определянето става  актулна за  работодатели, синдикати, работници, служители, граждани. Най- различни и противоположни тези потичат през медиите, а народните представители обикновенно мълчат, макар, че именно те  трябва да кажат „тежката” си дума  – дали мястото на празничните  дни е в Кодекса на труда (КТ).

Позиция на КНСБ относно намеренията на Министъра на труда и социалната политика да инициира промени в чл. 154 КТ относно разместването и отработването на празнични и почивни дни

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РУСИНОВА,
В последните десетина дни в пресата се появиха съобщения и усилено се коментира Ваша идея  за изменения и допълнения в чл. 154 КТ1.  В основата на идеята са мнения и предложения на отделни работодатели и работодателски организации, относно вредния икономически/финансов ефект от решения на МС за разместване на почивни дни.
Държа да отблежа, че подобни предложения и мнения се появяват циклично и системно назад във времето по повод решения на МС основани на чл. 154, ал. 2 КТ.  През изминалите години неведнъж сме взимали отношение по темата и сме предлагали радикални промени, вкл. да бъде отменен чл. 154 от Кодекса на труда с аргументи за противоречие с разпоредби на Конституцията на Република България.Действащата Конституция на РБългрия, чрез чл. 842, т. 15 постановява: „Народното събрание определя официалните празници;”