КС на КНСБ: Споразуменията със САЩ и Канада ще доведат до негативни последици за държавите-членки на ЕС

Снимка: http://www.novotaste.com/

През есента на 2014 г. бяха възобновени преговорите на Европейския съюз (ЕС) за сключване на споразумение за всеобхватна търговия и развитие със САЩ – т.нар. Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ). В същото време приключиха преговорите по Всеобхватното икономическо и търговско споразумение с Канада, което обаче все още не е ратифицирано от държавите-членки на ЕС.

След като се запозна с редица анализи и експертни мнения по тези споразумения, Координационният съвет на КНСБ изразява следната позиция:

Влизането в сила на двете споразумения ще доведе до негативни последствия върху икономиката, заетостта, жизненото равнище, трудовите стандарти, околната среда и защитата на потребителите. Това важи особено за по-слабо развитите в икономически план страни-членки на ЕС, сред които е и България.

Писмо от Пламен Димитров – президент на КНСБ, до Президента на Република България Росен Плевнелиев за правото на избор и задължителното гласуване

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изпрати писмо до Президента на Република България Росен Плевнелиев, свързано с приключилите разговори между Президента Плевнелиев и лидерите на политическите сили по редица въпроси, в частност и по евентуален референдум, свързан с въпроси по изборното законодателство, включително и по задължителното гласуване.

Обръщение на синдикатите и работодателите към 43-то Народно събрание и Министерския съвет на Р България

Политическата криза в последните години срина доверието към държавността и политическия морал, партиите и тяхната способност и воля за действие в полза на националните интереси, като отключи многобройни негативни ефекти върху финансовата стабилност, икономиката и социалните системи.

Българският политически елит е длъжен да предложи на обществото ясна визия и конкретни действия за спиране на тези процеси, тъй като задълбочаването им ще срине докрай възможностите за възраждане на държавността, икономиката и социалната сигурност.

Позиция на Изпълнителния комитет на КНСБ във връзка с парламентарните избори в България на 5 октомври 2014 г.

Парламентарните избори за 43-то Народно събрание се провеждат в сложен за България, Европейския съюз и света период.

Позиция на КНСБ по политическата и социално-икономическа ситуация в страната и искания във връзка с предсрочните парламентарни избори

КНСБ посреща с удовлетворение постигнатото при Президента и с консенсус между политическите сили Споразумение, касаещо шест конкретни стъпки към стабилност. То идва в отговор на тревожни събития и тенденции, като - задълбочаваща се политическа криза, сериозни проблеми със стратегически за страната енергийни проекти, неясни параметри на оперативните програми и Споразумението за партньорство с ЕС през новия програмен период, натрупан огромен дефицит на НЗОК, както и опити за дестабилизация на банковата система.