Позиция на КС на КНСБ за обществено-политическата и социално-икономическа ситуация в страната

КНСБ за пореден път изразява съпричастност към дълбокото възмущение от отсъствието на морал в политиката и управлението на страната и заявява подкрепа на високата гражданска активност, без да дели протестиращите на февруарски и юнски. Синдикалните членове на КНСБ също протестират – както сред тези, които искат незабавни оставки, така и сред онези, които настояват да се даде време за решаване на неотложните им проблеми. КНСБ уважава всяко мнение и е уверена, че то е изстрадано от всички, които проявяват неуморна и невиждана за целия преход гражданска активност.

Продължаващото с години натрапване на либералните теории и заместване на държавните отговорности с пазарните свободи, произведе крещящото усещане за липса на справедливост, за разделение на гражданите на обикновени и специални, на недосегаеми от правила и закони и на такива, които са под постоянния натиск на ненаказуеми управляващи.

Становище на КНСБ за писмената процедура за съгласуване на промени на операции по ОП „РЧР“

КНСБ подкрепя своевременното преразпределение на неусвоените средства вследствие на икономии по операциите в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с цел гарантиране на тяхното ефективно усвояване в рамките на програмния период по проекти и операции, към които има подчертан интерес, продиктуван от националните приоритети и потребности, и които допринасят за постигане на заложените индикатори за изпълнение и резултат. Разумно е и удължаване на срока на изпълнение на някои операции, за да се гарантира успешното им завършване (включително поради изчаквани промени в нормативната база).

В ОТГОВОР НА „ПЛОСКОТО МИСЛЕНЕ”

По повод статия на г-н Георги Ангелов „КНСБ  и плоският данък” , публикувана в  „Economynews.bg”  на 7 май 2013 г. и „Синдикатите заслужават голяма двойка по икономика“, публикувана във в-к „Сега“ на 09.05.2013 г./

Непосредствено преди парламентарните избори в програмите на политическите партии и в публикации в печата отново се поставя въпросът за т.нар. „плосък” данък. Позицията на КНСБ е последователна и категорична, а именно: възстановяване на прогресивното подоходно облагане с необлагаем минимум на нивото на минималната работна заплата (МРЗ) за страната, настоящия размер на данъка – 10 на сто за суми до 10 пъти МРЗ и над тази сума – 15 на сто.

Визията на КНСБ за по-доброто бъдеще на България

  • 001

На 5 април,  в хотел „Принцес”– София се проведе Конференция–дискусия във връзка с Меморандума на КНСБ към основните политически сили у нас.
Дискусионният форум бе открит от президента на КНСБ Пламен Димитров с встъпително слово.  В конференцията взеха участие и Джон Евънс – главен икономист на Международната конфедерация на профсъюзите /МКП/ и Генерален секретар на Синдикалния консултативен комитет към ОИСР, Йозеф Ниемец – Заместник генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите /ЕКП/, представители на  синдикални и работодателски организации, на политически партии и движения, икономисти, експерти и др.

Меморандум за социално-икономическото и обществено-политическото развитие на България  (2013 - 2017 г.)

Позиция на КС на КНСБ относно дейността на създаваните обществени съвети към отделни министерства на служебното правителство

Предвид официалната покана до КНСБ от страна на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова за излъчване на представители в създавания към министъра на труда и социалната политика ОС и съобщенията в медиите, че предстои такива да бъдат създадени в още няколко министерства, както и към контролни и регулаторни органи, КНСБ изразява следното становище:

І.Убедени сме, че създаването на Обществени съвети към отделните министерства и регулаторни органи е стъпка във вярна посока, защото:
- очакванията и обществените нагласи изразени от протестиращите следва да бъдат удовлетворени;
- обективно е налице необходимост „стъпките“ на отделните министерства, на правителството, да бъдат прозрачни и консултирани с обществото преди, по време и след като бъдат предприети.