Предложение на КНСБ за криминализиране на деянията насочени към упражняване на Конституционното право на сдружаване

Известно е, че КНСБ настоява от години за криминализиране на деянията насочени срещу правото на сдружаване в това число и срещу правото на сдружаване по чл.49, ал.1 от конституцията на Република България.

Позиция на КНСБ във връзка с въвеждането на предпазен механизъм към работниците мигранти от ЕС

Новопристигналите българи във Великобритания, както и тези от други страни членки на ЕС, да не получават социално подпомагане до 4 години, дори ако работят легално на Острова. Това предвижда текст на проекторешение, предложено от Дейвид Камерън и договорено между експертите на европейските институции и британското правителство.

Пoзиция на Координационния Съвет на КНСБ във връзка с бежанската вълна

Днес, 18 декември, е Международен ден на мигранта. На тази дата през 1990 г. ООН приема Международната Конвенция за защита на правата на работниците-мигранти и на членовете на техните семейства.