В ОТГОВОР НА „ПЛОСКОТО МИСЛЕНЕ”

По повод статия на г-н Георги Ангелов „КНСБ  и плоският данък” , публикувана в  „Economynews.bg”  на 7 май 2013 г. и „Синдикатите заслужават голяма двойка по икономика“, публикувана във в-к „Сега“ на 09.05.2013 г./

Непосредствено преди парламентарните избори в програмите на политическите партии и в публикации в печата отново се поставя въпросът за т.нар. „плосък” данък. Позицията на КНСБ е последователна и категорична, а именно: възстановяване на прогресивното подоходно облагане с необлагаем минимум на нивото на минималната работна заплата (МРЗ) за страната, настоящия размер на данъка – 10 на сто за суми до 10 пъти МРЗ и над тази сума – 15 на сто.

Визията на КНСБ за по-доброто бъдеще на България

На 5 април,  в хотел „Принцес”– София се проведе Конференция–дискусия във връзка с Меморандума на КНСБ към основните политически сили у нас.
Дискусионният форум бе открит от президента на КНСБ Пламен Димитров с встъпително слово.  В конференцията взеха участие и Джон Евънс – главен икономист на Международната конфедерация на профсъюзите /МКП/ и Генерален секретар на Синдикалния консултативен комитет към ОИСР, Йозеф Ниемец – Заместник генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите /ЕКП/, представители на  синдикални и работодателски организации, на политически партии и движения, икономисти, експерти и др.

Меморандум за социално-икономическото и обществено-политическото развитие на България  (2013 - 2017 г.)

Позиция на КС на КНСБ относно дейността на създаваните обществени съвети към отделни министерства на служебното правителство

Предвид официалната покана до КНСБ от страна на вицепремиера и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова за излъчване на представители в създавания към министъра на труда и социалната политика ОС и съобщенията в медиите, че предстои такива да бъдат създадени в още няколко министерства, както и към контролни и регулаторни органи, КНСБ изразява следното становище:

І.Убедени сме, че създаването на Обществени съвети към отделните министерства и регулаторни органи е стъпка във вярна посока, защото:
- очакванията и обществените нагласи изразени от протестиращите следва да бъдат удовлетворени;
- обективно е налице необходимост „стъпките“ на отделните министерства, на правителството, да бъдат прозрачни и консултирани с обществото преди, по време и след като бъдат предприети.

Предложения на КНСБ към служебното правителство

I. Спешни мерки по доходите и заетостта

  1. Да се прегледат и преструктурират планираните в бюджета разходи – капиталови и други (за издръжка, икономия от вноската в общия бюджет на ЕС, лихвени разходи и др.п.), с цел насочване на 350-400 млн. лв. за туширане на бедността сред най-уязвимите социални групи.

Позиция на Изпълнителния комитет на КНСБ от 8 март 2013 г.

Вече е ясно, че предстои съставянето от президента на страната на служебно правителство и провеждането на предсрочни парламентарни избори.

ИК на КНСБ оценява положително виждането на Президента на Република България за структура на служебен кабинет, чрез която се търси по-бързо и ефективно решение за преодоляване на икономическата и социална криза в страната. Структурата отразява акцентите в дейността на служебния кабинет, а именно: икономика и финанси; труд и социална политика; управление на средствата от еврофондовете. Това ясно показва, че задачите пред служебното правителство са много повече от организацията на предсрочните избори за парламент.